Župni ured promijenio je telefonski broj.
Stari broj više se ne koristi, a novi broj je 042 717 633

Riječ župnikaDragi župljani, prijatelji i čitatelji našega listića

Blagdanom Krštenja Gospodinovoga završava božićno vrijeme – božićni liturgijski ciklus koji je vremenom došašća otvorio crkvenu godinu. Liturgijska godina slijedi tijek Isusovog života: sve počinje iščekivanjem i pripremom za Isusovo rođenje, masakr Nevine dječice, potom dolazak triju Kraljeva ili mudraca s Istoka na poklon djetetu Isusu da bi božićni ciklus i period Gospodinova odrastanja bio dovršen događajem krštenja, kada kao odrasli uzima svoj život u svoje ruke i odlučuje se na ovaj čin koji ima dalekosežne posljedice.

Danas čujemo riječi: "Ti si Sin moj" i pitamo se što to znači. Te riječi znače: "Ti si Mesija koja sada počinje svoje mesijansko djelovanje." Izvorno je ovaj blagdan bio sastavni dio Bogojavljenja kao najstarije svetkovine rođenja Kristova. Kršćani Istoka slavili su istog dana Isusovo očitovanje u događaju poklona Mudraca i početak njegova mesijanskog djelovanja u krštenju na Jordanu kad je - prema Mateju - bio predstavljen kao Ljubljeni Sin kojeg ljudi trebaju slušati. Prema Markovu i Lukinu prikazu glas iz neba rekao je Isusu: "Ti si Sin moj ljubljeni!" Bio je to susret Preteče i Mesije pri kojem je Isus bio predstavljen kao Mesija koji počinje djelovati, Mesija koji je doživio unutarnji poticaj da krene u mesijansko djelovanje.

Isus pomazan Duhom, podsjeća nas na našu krsnu pomazanost i opečaćenost Duhom. Isus spreman na skromno mesijansko djelovanje potiče nas da i mi svoje kršćansko zvanje obavljamo vršenjem svagdanjih ljudskih i vjerničkih dužnosti. Isus koji podržava druge spremne na pokoru i vjersku obnovu zove nas da podržavamo jedni druge. Isus molitelj uči nas da i mi molimo pred važne životne odluke. Sve je dakle na nama. Sakramente smo primili, a sve ovisi o nama hoćemo li ih živjeti. E pa živimo ih!

Danas na Blagdan krštenja Gospodinova sjećamo se svoga krštenja. Veliku smo milost dobili. Na veliko smo dostojanstvo uzdignuti. Valja nam moliti za ustrajnost, možda upravo riječima drevne molitve koju molimo na 2. vazmenu nedjelju: „Bože, … umnoži u nama milosti, da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; što je Duh koji nas je nanovo rodio; što je krv koja nas je otkupila.“

Vaš župnik


Molitva za jedinstvo kršćanaDani od 18. do 25. siječnja u Katoličkoj su crkvi posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana.

Te dane nazivamo još i svjetska molitvena osmina za jedinstvo kršćana, a tema ovogodišnje osmine uzeta je iz Ponovljenog zakona „Teži za samom pravdom“.


Svakom je kršteniku
za krštenje nužna vjeraMala djeca ne mogu imati osobne vjere, zato se ona krste u vjeri svojih roditelja, kumova i cijele Kristove zajednice. Da bi roditelji mogli valjano ispovjediti vjeru za krštenje svoga djeteta, često će im biti potrebno da se ponovno i sami potpunije dadnu uputiti u vjeru slušanjem i razmišljanjem Božje riječi pod vodstvom službenika Crkve (župnika, katehete).

Bitni čin krštenja jest trostruko pranje vodom – bilo uronjavanjem bilo polijevanjem – uz riječi: Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Redoviti krstitelj je svećenik (ili đakon). U izvanrednim i hitnim slučajevima može krstiti svatko tko zna što je krštenje i voljan je krstiti krštenika. Katolička vjera zato ne pozna i ne dopušta prekrštavanja.
– Čovjek koji vjeruje i želio bi se krstiti a ne može, kršten je već željom. Tko nekršten mučeništvom posvjedoči svoju vjeru kršten je krstom krvi.
Obredi poslije pranja vodom označuju:
Mazanje krizmom označuje da krštenik postaje pomazanik s Kristom-Pomazanikom (Mesijom), suradnik u njegovoj “proročkoj”, “svećeničkoj” i “kraljevskoj” službi.
Bijela haljina znak je novoga krštenikova dostojanstva (krštenjem postajemo “Božji sinovi”) i znak njegove krsne nevinosti po oproštenju grijeha – ali i znak njegove obveze da odsada živi neokaljano po uzoru na Isusa Krista koji nije počinio zla.
Uskrsna svijeća koja gori kod krštenja označuje prisutnost Isusa Krista- Uskrsloga. On je svjetlo i putokaz za novi život krštenika i izvor svega što nam se dariva po krštenju. Zato se krštenikova svijeća pali na uskrsnoj svijeći.
Obred “Efeta”, tj. obredno otvaranje krštenikovih ušiju i usta, simbolički pokazuje da je krštenik stupio u novi odnos s Bogom: odsada će njegov život biti neprestano i pomno slušanje Božje riječi te spremno odazivanje toj riječi; (takvo će ga slušanje Božje riječi osposobljavati da za ljude može pronalaziti “prave riječi”).
*Krsni kumovi su svjedoci i jamci za vjeru krštenika pred kršćanskom zajednicom i predstavnici kršćanske zajednice pred krštenikom; suradnici i pomoćnici roditeljima u kršćanskom odgoju krštenika, osobito uzornim kršćanskim životom.
Svake godine u vazmenoj noći slavimo spomen svoga krštenja. Zato te noći obnavljamo svoja krsna obećanja: odričemo se đavla i ispovijedamo vjeru. To činimo i u nekim važnim trenucima svoga kršćanskog života: kod potvrde (krizme), kod prve pričesti, kod popudbine, na misijama i sl.

Košara srcaStvorivši čovjeka Bog mu je dao srce koje je kao košara čija je zadaća prihvatiti puninu života.
No ljudi ga počesto pune tek ljudskim željama i zemaljskim ispraznostima, čime ga u biti prazne.
A ono je stvoreno za obilje Božje milosti i ljubavi, za svetu puninu od koje svi primamo milost na milost.
Zato košaru svoga srca trebamo puniti milošću poput one koja je bila ‘milosti puna’, te je u svoje biće primila svu puninu božanstva utjelovivši Sina Božjega.


OSMIJEHNe stoji ništa, a djeluje čudesno.
Obogaćuje onoga kome je upućen, a ne osiromašuje onoga tko ga daje.
Bljesne poput munje, ali sjećanje na nj može trajati zauvijek.
Nitko nije toliko bogat ni toliko siromašan da bi ga sebi mogao uskratiti i svatko njime samo dobiva.
Osmijeh donosi sreću u kuću, pozdrav prijatelju, pomoć pri sklapanju poslova.
On je odmor umornome, putokaz izgubljenome, sunčeva zraka žalosnome i najbolji prirodni lijek protiv ljutnje.
Ali, ne može ga se kupiti, izmoliti, pozajmiti ili ukrasti jer vrijedi zapravo jedino kada ga se poklanja.
A nitko i ne treba osmijeh kao oni kojima se i ne može pokloniti više ništa drugo.

PRIJATELJI ŽUPE