10. nedjelja kroz godinu
U ono vrijeme: Isus se uputi u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet.
Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: »Ne plači!«

Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti, ustani!« I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.

Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

Lk 7,11-17

Postupanje Isusovo s obzirom ne udovičinu situaciju je vrlo plastično: udovica predstavlja ljude siromašne, potrebne, kojima nedostaje potrebno za život. Garancija za životno uzdržavanje je sin, koji se brine za hranu i obranu umjesto umrlog supruga. Kad umire jedini sin, onda se ne radi samo o gubitku drage osobe, nego i o dovođenju u opasnost temeljnih životnih potreba. Isusovo ponašanje se ne odnosi samo na sina, koji sada smije ponovo živjeti, nego i na životne nade udovice, čiji socijalni položaj više nije ugrožen. Svojim djelovanjem Isus tako otvara perspektivu nade koja se odnosi na život i njegov socijalni okoliš. Moć Isusova nad životom i smrću se susreće sa socijalnom stvarnošću i tako ukazuje na veličinu Božju. Spasonosno djelovanje Božje je stavljeno pred oči kao primjer, a ipak postaje jasno da je vrijeme spasenja počelo i postoji nada za bolju budućnost. Ova budućnost je, kod evanđelista, usmjerena na vjeru u Isusa Krista, koji ima vlast i moć buditi mrtve na život i objavljivati ljubav Božju.

JAKOPOVIĆ STJEPAN SV ĐURĐ DRAVSKA 3
200
PREMEC ĐURĐICA STRUGA 16
200
HORVAT AMALIJA STRUGA 34
1000
TUREK FRANJO SESVETE VINOGRAD 17
200
SAČER ZVONIMIR KARLOVEC GLAVNA 17
200
KOS JOSIP PRILES 23
200

P
06.06. Sv. Norbert 11.00 Sv. Misa – Trideset svećenika salvi misu n našoj župnoj crkvi sa sjemeništarcima iz naše župe
U
07.06. Koloman 7.30 +Ob. Kovačić i Sermek + Ob. Hižak i Šalgaj    
S
08.06. Vilim 7.30            19.00 Marijina legija  
Č
09.06. Sv. Efrem Sirski 7.30      
P
10.06. Bogumil 7.30 +Tihomir Dijanošić  
S
11.06. Sv. Barnaba 7.30  
N
12.06.
11. NKG

Zahvalnica za školsku godinu

Sv. Antun Padovanski

8.00 Magdalenić Ana +Franjo Jagić +Paula i   
Štefica Sermek +Franciska i Franjo Valjak    
+Novak Mirko Marina, Jagić Franjo Anđela +Kraljić Rade Katarina Josp Bahat Milka Mijo
9.30 Hrženica + Marija Vugrinec Franjo Brzaj 
+Stančin Jela Kuzma? +Kraus Jelka Josip
Magić Ivka Antun
11.00 Sesvete +Stančin Tomo Franca Ivek   
Stjepan Katarina, Latin Antun Milka Triplat  

Maria Štabi Ivan st. i ml.  +Šantek Antun Ivan Ljubica, Tuksor Štefa +Zlatar Ivan Marija, Jalševec Marija, Mihoci Dragec Veronika