16. nedjelja kroz godinu


Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?' A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.'" I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka čuje!"

Mt 13,24-43


Čestitam mještanima Sesveta L. njihov blagdan, Gospu Karmelsku.
Pri tome vas pozivam da i nadalje ova svetkovina i ova kapela bude „voćnjak“ u koji ćete rado zalaziti. Iz toga voćnjaka hranite se zdravom hranom i učvrstite sebe u pravoj i jedinoj vjeri i ljubavi prema Bogu. Mnogi naraštaji prije nas živjeli su od darova koji su bili na stolu vaše kapele kao Božji dar.

Hvala obitelji Virak iz Novog Sela za cvijeće.

Marija Magdalena
- u Evanđeljima ne piše mnogo o Mariji Magdaleni. Bila je jedna od žena koje su slijedile Isusa i dvorile ga svojim dobrima (Luka 8:2).
Bila je žena koju su zvali Marija i koja bješe iz Migdal Nunaya, Magdalum na latinskom, malog gradića na zapadnoj obali Galilejskog mora (Genazaretsko jezero), oko 5 kilometara sjeverno od Tiberijade.

SVETI ILIJA
- Kako li si strašan bio, Ilija, u čudesima svojim! I može li se itko dičiti koliko ti? Podigao si mrtva od smrti i iz Podzemlja po riječi Svevišnjeg. Bacio si u propast kraljeve i vukao odličnike s odra njihova. Na Sinaju si čuo ukore i sud osvetni na Horebu. Pomazao si kraljeve osvetničke i proroka sebi za nasljednika, podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima. Određen si u prijetnjama budućim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otačka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva. Blago onomu koji će te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život" (Sir 48,1-11).


KOLARIĆ VLADO KARLOVEC SREDNJA 19 200
NAMJESNIK IVKA OBRANKOVEC 1 150
KOVAČ RUŽA PRILES 10 200
PREMEC TOMO PRILES 7B 100
RADAŠIĆ DRAGUTIN KOMARNICA 35 200
ORLOVIĆ IVAN PRILES 32 150Lana Kraljić
r.2010. kćerka Davora i Josipe iz Hrženice Ludbreška 35.
P
18.07.
Ljuba
U
19.07.
Zlata Aura
S
20.07.
Sv Apolinar
Č
21.07.
Sv Lovro Brindiški
7.30 +Sermek Josip
P
22.07.
Sv Marija Magdalena
7.30 +Magdalena Nikola Kovačić, Namjesnik Antun Ravnikar Terezija Kovačić Drago Franjo
18.00 Sastanak Kurije u Podravskim Sesvetama
S
23.07.
Sv Brigita
7.30 + Pro populo
N
24.07.
17. NKG
Proštenje u Strugi Joakim i Ana
8.00+ Turković Franjo Anka +Kranjčec Davor
11.00 + STRUGA +Cvetko Đuro Dragica Juro +Jelena Mirko Franjo Janičar i ob. Janičar i Dragica Knez +Krušelj Marija Benko Franjo Benc Ivan Cecilija +Slavko Terezija Magić, ob. Magić i Eva Andrija Horvat +ob. Štabi Marko i Krušelj Franjo +ob. Jantol Rok Kata, Krušelj Slavko Amalija Bara Đuro +Šmic Vesna Slavko Franjo, Štabi Zdenko Sermek Josip Valjak Franjo Josip Franca Novak Štefica Tomo