1. korizmena nedjeljaU ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom." Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu."
I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: "Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje." Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!"
Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se odavle dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovijediti za tebe da te čuvaju. I: na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." Odgovori mu Isus: "Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"
Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.

Lk 4,1-13

Svi ćemo mi biti iskušavani na različite načine od Zloga: izvor kušnje može ležati u nama, kada su to nesređene sklonosti, koje nas navode na oholost, egoizam i putenost; ima također kušnja i zavođenja kroz lošu sredinu ili loše prijatelje, i konačno postoje mogućnosti prilično direktnog utjecaja od strane zlih neprijatelja. U svim tim kušnjama ne trebamo zdvajati, nego imati povjerenja u Boga, koji nas jača i pomaže. Bog ne će dopustiti da budemo kušani iznad naših snaga. Ako mu se povjerimo u poniznosti i dademo naš doprinos, da svladamo zlo, smijemo računati na njegovu pomoć.


STVARI KOJE NISI NIKADA UČINIO
(Jedna od najljepših ljubavnih pjesama u suvremenoj poeziji -
pjesma nepoznate američke djevojke)
Sjećaš li se onog dana kad sam te molila da mi posudiš svoj novi auto, koji sam zatim slupala? Mislila sam da ćeš me ubiti - ali ti to nisi učinio. A sjećaš li se kad sam te nagovorila da pođemo na plažu iako si govorio da će padati kiša i kiša je zatim padala? Mislila sam da ćeš vikati: “Jesam li ti rekao?“, ali ti si ostao miran.
Sjećaš li se kad sam očijukala sa svima da kod tebe izazovem ljubomoru,
i ti si bio ljubomoran. Mislila sam da ćeš me ostaviti - ali ti to nisi učinio.
Sjećaš li se kad sam prevrnula tortu od jagoda  na tepih tvoga auta?
Mislila sam da ćeš me udariti - ali ti to nisi učinio.
A sjetit ćeš se sigurno i one večeri kad sam ti zaboravila reći da na slavlje treba doći u večernjem odijelu pa si došao u trapericama?! Mislila sam da ćeš me ostaviti - ali ti to nisi učinio.
Istina, mnogo toga nisi učinio. Uvijek si bio sa mnom strpljiv, volio si me i štitio. Za mnoge stvari bila bih te molila za oproštenje DA SI SE VRATIO IZ VIJETNAMA ALI TI SE NISI VRATIO.  
Zlatno pravilo:
Samo jednom živimo na ovom svijetu. Sve ono dobro što ga jedni drugima možemo učiniti, ljubaznost koju možemo iskazati,
učinimo odmah. Ne odgađajmo to i ne zanemarujmo
jer ovim svijetom nećemo proći drugi put. JUG JOSIP LUKA 85
200
JAGIĆ IVANKA LUKA 93
200
ŠALGAJ ANTUN PRILES 72
150
MEZNARIĆ JOSIP SESVETE VINOGRADSKA 5
200
SABOL MARIJA SESVETE M GUPCA 27
200
SUKANEC MIRJANA HRŽENICA BR RADIĆA 8
200
JANTOL TOMO STRUGA 9
200
STANČIN BOŽIDAR SV ĐURĐ SELNA 5
150
STANČIN NENAD SV ĐURĐ CVJETNA 14
200
HAJDINJAK ANA SV ĐURĐ BR RADIĆA 13
150
TUREK ĐUREK SV ĐURĐ DRAVSKA 19
200
STANČIN STJEPAN KOMARNICA 15
200

David Petrović
sin Petre i Marina
P
15.02. Vitomir
U
16.02. Julijana 7.30 +Jakob Julijana Premec, Valent Lovrek
18.00 Struga – „Sedam Kristovih riječi s križa“
 
S
17.02. Flavije 7.30 +Julijana Rok Petric  
Č
18.02. Bernardica 7.30 +Ob. Novosel i Ob. Šmic  
P
19.02. Konrad 16.30 Križni put –Sv. Đurđ
17.00 Sv misa
 
S
20.02. Kvatri 7.30 +Paula Jagić  
N
21.02.
2. KOR. 8.00 +Bahat Kata Kosir Eva +Brzaj Franjo Ivan August Marija Ruža, Vlado Lončarić
9.30 Struga +Stančin Dragutin Hižak Vinko Kata
11.00 +Sidonija Premec
15.00 Križni put – župna crkva
Pobožnost KP – mole naši vatrogsci!