21. kroz godinuMnogi od njegovih učenika čuvši to rekoše: "Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?" A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: "Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?" "Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su." "A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju." Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: "Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca." Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: "Da možda i vi ne kanite otići?" Odgovori mu Šimun Petar: "Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji."

Iv 6, 60-69

A Jošua kaže narodu…

danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate.

Evanđelista Ivan zapisa

-ima ih među vama koji ne vjeruju." … Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: "Da možda i vi ne kanite otići?" Odgovori mu Šimun Petar: "Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji."

Tko zastaje na putu prema Bogu, on stvarno hrđa i to veoma brzo. Ova poslovica se obistinjuje s obzirom na poticaje za odvažno zauzimanje (angažman) na ovome svijetu, koje izlazi iz Marijina štovanja.. Među tisućama ljudi jedan primjer: Frank DUFF ( živio od 7.6.1889 do 7.11. 1980. u Dublinu, osnovao je 7. rujna 1921. „Marijinu legiju") povezao je intenzivno socijalno djelovanje (u teškim gradskim četvrtima sa socijalno slabima) uz apostolat molitve vjernih Marijinih štovatelja (ljubav prema krunici). Iz snage meditacije sve više i bolje mu uspijeva što poduzima. I ovaj put - otvorenim očima, spremna srca doprinositi za dobrobit čovječanstva - čini „molitelje" kršćane tako simpatičnima!

Uoči Svete nedjelje

- među svim božjim stvorenjima na zemlji, najvažniji je čovjek.
Stvoren je na sliku božju, s mogućnošću da ostvari sebe u punini.
Živimo okruženi mnogim stvarima, među kojima ima onih koje su neophodne za naš ljudski život, ali i onih manje važnih. nju materijalnih stvari, koje mu ne mogu donijeti trajnu sreću i zadovoljstvo.
Čovjek je stvoren za nešto više i ljepše. Upravo je to ono što nam nudi ludbreško proštenište, gdje se na Otajsveni način uprisutnjuje i događa sve ono što je za nas Krist učinio, sada i ovdje.
“Gospodin će biti vječno svjetlo Bog tvoj, slava tvoja."

Mučeništvo Ivana Krstitelja- židovski povjesničar Josip Flavije oko g. 90. dao o Ivanu Krstitelju ovako divno svjedočanstvo: "Herod je, naime, dao pogubiti toga Ivana, zvanoga Krstitelj, jer je bio dobar čovjek i židove poticao na nastojanje oko kreposti, zapovijedajući im da se među sobom vladaju pravedno a prema Bogu pobožno i tako se očiste." Osim toga, on točno navodi da je Ivan bio zatvoren u tvrđavi Meheront, današnji Mukawer, a razlog je uhićenja ležao u "strahu da toliki ugled toga čovjeka ne bi njegove podanike naveo na otpad". U takvom su postupku svi tirani jednaki, i stari i novi. Njima uvijek smetaju oni koji se boje više Boga nego ljudi, koji ljube pravdu, a mrze bezakonje, pogotovo ako još hrabrošću Ivana Krstitelja otvoreno žigošu zločin i nepravdu.

Što znači IHS?

Na mnogim crkvenim spomenicima u grbovima i na dovracima ističu se slova IHS. Što ta slova zapravo znače?
U Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića piše: »IHS - na katoličkim liturgijskim predmetima znak imena Isusova koji neupućeni ljudi tumače kao Isus Hrist Spasitelj ili sl., a učeniji kao Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi, zapravo su to prva tri slova imena Isus kako se ono piše grčkim velikim pismenima, tj.IH?(OY?) čit. Jesus.«
Međutim, dosada sam na nekoliko mjesta naišao na prvo tumačenje koje B. Klaić pripisuje neupućenima.
Točno je Klaićevo tumačenje. Znak H u grčkom alfabetu označuje slovo eta, latiničko slovo E. Do nesporazuma dolazi zbog toga što se najčešće grčka pismena čitaju kao da su latinska. Točno je dakle da je troslovlje IHS početak grčke riječi IH?OY?. Latiničkim pismom trebalo bi to pisati IES, odnosno JES pa bi bilo očito da je to početak imena Jesus. Zbog čitanja grčkih slova kao da su latinska, došlo je poslije do krivih tumačenja kao što su Jesus Hristos Salvator (Isus Krist Spasitelj) ili Jesus Hominum Salvator (Isus Spasitelj ljudi), Jesus Homo Sanctus (Isus sveti čovjek) ili In Hoc Salus (U ovome je spas).

OKIĆ IVAN STRUGA 18 200
ZLATAR STJEPAN SESVETE VINOGRAD  58 200
NARANĐA KATA SV. ĐURĐ BR. RADIĆ 8 150
GIZDAVEC ĐURA STRUGA 21 200
HIŽAK MARIJA SVETI ĐURĐ 730
MARIJA MILAK DRAVSKA 30 200
Paula Funtek r. 1921 Priles

Stjepan Stančin -Braco r.1955 iz Svetog Đurđa.

Hvala mu na svemu, što je dobro činio za župu i kao vatrogasac i grobar…


.

U
25.08.
Sv. Ljudevit
7.30 +
S
26.08.
Melkizedek
7.30 + Stjepan Stančin
19.00 Marijina Legija
Č
27.08.
Sv. Monika
7.30 + Antun Dora Hižak, Šalgaj Ivan
P
28.08.
Sv. Augustin    
7.30 +
S
29.08.
Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja
7.30+Kraljić Stjepan Kata Premec Marija Valent Ivan
N
30.08.
22. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00+Đuro Marija Koščak; Stančin Ivan
9.30 Sesvete
11.00 pro populo