24. nedjelja kroz godinuOkupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: "Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima." Nato im Isus kaza ovu prispodobu: "Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.' Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja." "Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.' Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika."

I nastavi: "Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno." "Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao." "Došavši k sebi, reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'" "Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti." "A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.' A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: 'Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.' Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je.

Lk 15,1-32Isus u prispodobi o jednoj izgubljenoj ovčici i u žene izgubljenoj drahmi, utjelovljuje onoga koji odlazi tražiti izgubljenog sina i na taj način nam tumači Očevu ljubav, koja je tako drastično različita od onoga što nas pokreće.Od svih stvari se može nešto naučiti
Jedna židovska priča mogla bi nas uvesti u Isusove prispodobe, koje danas slušamo, a taj dio se i naziva „evanđeljem u evanđelju", naime prispodoba o milosrdnom Ocu i izgubljenom sinu.

Od svih stvari se može nešto naučiti," reče jednom rabi Sadagora jednom svom učeniku. „Ne samo od stvari koje je Bog stvorio, nego i od stvari koje su ljudi izumili i napravili može se nešto važno naučiti." --Učenik sumnjičavo upita: „A što se može naučiti od željeznice?" „Da čovjek može mnoge lijepe stvari propustiti ako samo trenutak zakasni." -„A što se može naučiti od jednog telegrafa?" Učitelj odvrati: „Da se svaka riječ broji i plaća!" -Učenik ne popušta i pita dalje: „A što se može naučiti od telefona?" „Da se tamo čuje što se ovdje govori." Sigurno je učeniku nešto upalilo, pa više nije pitao. „Od svih stvari se može nešto naučiti." I Isusove prispodobe potvrđuju povijesno iskustvo: Sve, ama baš sve, u stvorenju i svagdašnjem životu, su za Isusa slike i usporedbe za kraljevstvo Božje, a time i za samoga Boga

A što možemo naučiti od ove tri prispodobe iz evanđelja?

-Najprije je prispodoba o izgubljenoj ovci i pastiru koji je traži. Vrlo čudno: ostaviti 99 ovaca i ići za onom jednom? 1: 99 da li to ima smisla? Ako se u dobrom pastiru vidi Boga onda trebamo naučiti: Bog misli „antistatisatički" Njemu je svaki pojedini čovjek važan. Ja sam mu dragocjen.

Zar to nije oslobađajuće i radosna poruka? -U drugoj prispodobi Bog se pojavljuje kao žena koja traži. Ovdje se očituje majčinstvo Božje. „Bog je Otac, ali je još više i majka" govorio je Ivan Pavao I. svojim zadivljenim slušateljima, u uho i srce, u svoja 33 dana. Bog kao žena i majka je prabiblijska slika Boga, koju treba uvijek učeći prihvaćati.

-Treća prispodoba o dva sina ima otvoren kraj i nama postavlja pitanje: Kojemu od sinova ja više sličim? Možda sam ponekad više jedan, a onda opet drugi? Odlučujuće je da me Bog traži i da mu dopustim da me nađe. Ili, rečeno drugom slikom, da dopustim da me Bog koji mi dolazi u susret zagrli. . Što bismo mi još trebali naučiti?

Na cesti za pakaoStara je gospođa Magda od rana jutra, sjedeći u svojem naslonjaču, premetala krunicu. Na vatri je klokotala juha. Zdravo Marijo milosti puna…, mrmljala je, ali misli su joj odlijetale drugamo.
Nisu joj čitavu večer dali mira: gonjaju se naokolo i ne daju selu da živi. Gore je, iznad ceste, ta vražja kafanetina, i sve se one tuda smucaju i opijaju — male kurve —onomadne je jedna rigala gore s ceste pod smokvu, i onda se srondala u vlastitu rigotinu pod putem.
„Sram te bilo, gaduro jedna — fuj!“ viknula je tada na nju s prozora.
…moli za nas grješnike…, prinese ruku grudima i uzdahne. — To je bila susjedina kći, zaključi — zna je ona, makar je bio mrak… Jučer joj je vidjela mater kako na dvorištu razmahuje rukama nad zadimljenim kotlom, tobož prokuhava rubeninu… Čara nad kotlom! eto to je…, a kakva mater — takva kći… Kako im samo onaj don Niko u kuću ulazi, kao da su neke svetice… blagoslovljena ti među ženama… A tu je i onaj drogeraš iz Mikičine kuće — polovicu kose boji u zeleno… „Iš, sotono!“ rekla mu je nekidan.
…sveta Marijo Majko Božja…
Stara ura tukla je u ritmu njezinih zdravomarija. Disanje joj se produbilo i usporilo — bila je umorna. Samo će na tren sklopiti oči, pomisli. …u času smrti naše amen…
Ubrzo je san povuče kroz tamu. Tjeskoba je okruži poput oceana. — Smrt — ta riječ zasiječe joj nutrinom. Nađe se u nekom neprovidnom prostranstvu. Pred njom se izvijala staza. Uz bok joj se nađe jelen — tapkao je pokraj nje poput psa; osjećala je dodir njegova hladna, olinjala trupa.

„Pazi, pazi!“ reče jelen. Odjednom joj tlo pod nogama poče podrhtavati. Iz zemlje, s obiju strana puta, škripeći, izbiše uvis brojna debla; iz njih ispužu grane i učas se ospu gustim svjetlećim lišćem. „Pazi, pazi!“ reče jelen, a stabla počeše, šušteći, isprepletati grane oblikujući plohe nalik reklamnim panoima. Lišće zatreperi mijenjajući boje: na plohama se pokažu živa lica. — Čudila se: bilo je tu lice njene susjede — vještice, i lica malih kurvica, i lice drogeraša i svih onih zlikovaca iz sela. Njihove oči pratile su je s panoa i ubadale tugom kao da od nje nešto išću. „Gonite se od mene!“ vikne.

„Pazi, pazi!“ reče jelen, a iz grudi gospođe Magde izleti, kao iz praćke odapeto, nešto crno i razli se po susjedinu licu. Ono se stade izobličavati, kao poprskano kiselinom, i ispusti tihi jauk. Tren kasnije, iz srca joj se otpoče odapinjati bezbroj crnih hitaca, po svim licima. Ona hitro šakama prekri grudi i snažno pritisne, ali je crna tvar i dalje šikljala svom silinom — lica se iznakaze. Preplavi je strava.

„Pazi, pazi!“ reče jelen. Nato zatutnji trublja, poput zvuka brodske sirene. Pred njom, u daljini, nad stazom, ispriječio se div u tmastoj uniformi — nalik divovskom policajcu. To mora biti Bog, štiti put u raj, pomisli ona. Stabla se, nato, sa svojim živim plohama, uz škripu, okrenuše prema divu. „Neee, sakrijte se!!!“ zavapi gospođa Magda i zadrhti od straha: ako div ugleda iznakažena lica, nema joj spasa.

„Pazi, pazi!“ reče jelen, i sve se zaustavi. — Jedno od stabala ponovno zaškripi i svoju plohu s licem okrene prema njoj. Prepoznala je lice pokojne Ivanke Petkove — bilo je čisto i nasmiješeno. Ivanka je jedne davne noći kucala na njena vrata — krvava, rasječena lica — pijani muž ju je bio zvjerski istukao — otvorila joj je tada, sjećala se, očistila i previla rane i polegla je u svoj krevet… Ivankino lice joj reče: „Gaziš knjigom života koju je ispisalo tvoje žiće; div kojeg vidiš, bog je tvoga srca — lažni bog —oblikovala si ga desetljećima. Prizovi milosrđe Božje i utvare će nestati.“ Lice se nasmiješi, zatim poprimi izgled Bogorodice. „Uzdaj se jedino u Boga, dijete moje“, reče Bogorodica.

„Pazi, pazi!“ reče jelen pružajući joj crni kristalni kamen. Ona se obazre i zagleda u jelenove mrtve oči i Bogorodičina lika nestade. Tlo se, pod njenim nogama, ponovno zatrese i pokrene sa svom cestom i stablima, i iznakaženim licima te, poput velike pokretne trake, krene prema divu. Nato se prolomi divov smijeh, poput daleke grmljavine. Bez sumnje, div će sada vidjeti ona iznakažena lica — istinu njezina srca, shvati gospođa Magda i pade u očaj. — Žustro zgrabi crni kristal, koji je jelen pružao, i stisne ga na prsa. Sada joj jelen nadahnu misao: „U pomoć prizovi plod svojih molitava kao zaklon i obranu protiv Boga, i izmaknut ćeš njegovoj srdžbi.“ — Najednom je vitlala zrakom nečim laganim kao pero, a nalik na divovsku krunicu. Brojna zrna krunice ispuštala su oblačke dima, kao iz tisuće kadionica. Dignu se silan smrdljivi dim i zakloni je od divova pogleda. „Sada se uspni na moja leđa“, reče jelen, „bit ću ti sluga; uzdaj se u moju snagu — jaču od stotine konja — i spasit ćeš se.“ Ona skoči na njegova leđa i uhvati se za rogove, stisne oči, a jelen jurnu prema divu, kroz crni dim, kao vihor, ne dotičući tla. Projurivši divu kroz noge, jelen skoči…

Kad je otvorila oči, gospođa Magda vidje kako propada duboko u tminu. Čvrsto je držala rogove. Jelen izokrenu glavu prema njoj i reče: „Ja sam tvoj bog!“ — u mrtvim očima bljesnuše mu iskre, a lice poče poprimati demonske crte. Ona kriknu zazvavši Bogorodičino ime — i jelena nestade… Pad je bivao sve brži; srce joj je udaralo kao bubanj — osjećala je kao da pada čitavu vječnost — u ništavilo…

Najednom, otvori oči koje su još uvijek gledale u stravu i nađe se u svojem fotelju grčevito stišćući naslone; strah joj je šikljao utrobom — tresla se kao šiba. Sa zida ju je, svojim mrtvim očima, gledala preparirana jelenja glava. Ručak je zagorio, iz kuhinje je sukljao dim. Sa ceste se čula dječja galama: „Pazi, pazi!“ vikao je dječak.

* * *

Ovaj je san tjednima živio u javi gospođe Magde, zadirući u njezine najskrivenije dijelove srca. Čitav joj se svijet mijenjao pred očima. Rado je čitala onaj dio u Djelima apostolskim kada Savlu spadaju ljuske s očiju.
„Dobar dan, kako ste?“ tiho je pitala susjeda drogeraša sa zelenim pramenom kose, susrevši ga idući u crkvu k don Niku. Pogleda ga u oči, a usta joj oblikovaše slabašan osmijeh.
„Oprostite mi, molim vas.“
On joj položi ruku na rame i kimne, a njoj se nato ovlažiše oči.
„Hvala“, reče mu, i produži cestom.
„Mare! — — Mare!!!“ pozove on ženu. — Mare istrči preko praga brišući ruke o pregaču: „Što se dogodilo?!“
„Mare…“, gledao je još uvijek za staricom koja se udaljavala, „babuskara je postala čovjek“, reče i polagano se prekriži.

Vrlo je lako provjeriti svoj odnos s Bogom: samo se trebam osvrnuti oko sebe i pogledati kakav je moj odnos s ukućanima, susjedima, suradnicima, neprijateljskim narodima… Ova priča je pokušaj meditacije na temu: kakva je istinska slika Boga u mome srcu, u koga se ja zaista uzdam, kakva je moja molitva, koji su moji skriveni idoli… Priča je malčice teška te je namijenjena za meditaciju i molitvu; — možda ju je potrebno više puta pročitatiKATOLIČKI TISAK:Župni listić, Glas koncila, Glasnik SI, Vrijeme Srca, Mali Koncil - MAK

Molim svu djecu koja žele biti i dalje pretplatnici na Mali Koncil ili MAK neka do kraja devetog mjeseca produže svoju pretplatu!


BAČANI BRANKO SESVETE M GUPCA 43
200
HORVATIĆ ZLATKO HRŽENICA LUDBREŠKA 16
600
HORVATIĆ ZLATKO HRŽENICA LUDBRE 16  org
100
SUKANEC MARIO PRILES 17
200
GIZDAVEC BRANKO KOMARNICA 67
150
KUHARIĆ KATARINA KARLOVEC SREDNJA 31
200
MARKOVIĆ DAMIR PRILES 4
200
BOROVIĆ ŠMER PRILES 64
200
STANČIN KRUNO SV ĐURĐ BR RADIĆA 22
200
KOVAČ MILJENKO SV ĐURĐ CVJETNA 43
200
RADAŠIĆ KATARINA KOMARNICA 35                org
200
VAĐUNEC ŠTEFICA SESVETE M GUPCA 29
200
HIMELRAJH IVAN  KARLOVEC SREDNJA 23
150
KRUŠELJ BORO STRUGA 156
200


Ivan Tuksor r.1918.
iz Struge 156.

Kao najstarijem župljaninu, Bog neka mu dade vječni pokoj.
Tko nam je sada najstariji župljanin?

Nikola Kolarić r.1985. iz Karlovca Srednja 19 i Snježana Kežman r.1988. iz Hrastovljana 11.

Vjenčanje je 19.10.2013. u Sv. Đurđu.

Za zapreku javite župnom ureduP
16.09.
Sv. Kornelije
U
17.09.
Sv. Robert Belarmini
17.30 +Franjo Ciler
18.00 ML
19. 30 + Caritas -sastanak
S
18.09.
Josip Kupertinski
 
Č
19.09.
Sv. Januarije
 
P
20.09.
Sv. Andrija Kim
7.30 +Hajdinjak Franjo Ivančić Vinko i ob.
S
21.09.
sv. Matej ap.
7.30 +
N
22.09.
25 NKG
8.00 +Kežman Marija Stjepan +Vugrinec Franjo +Zlatar Josip Anđelka Antonija
9.30 Struga +Okić Stjepan Cecilija Matija Krušelj Čiril Matilda Josip Marija Mošet Helena +Šantek Ivan, Makar Ivan Matilda, Štabi Ivan Verona +Ivan Tuksor
11.00 + Dražen Blažic +Mikulić Josip, Ignac Kata Sačer, Martin Polona Kovač