24. nedjelja kroz godinuU ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.' Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja. Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.' Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.« I nastavi: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi, reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.' Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.' A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti. »A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.' A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: 'Evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.' Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!'«

Lk 15,1-32

Vjerujem da Bog još uvijek traga za mnogim svojim izgubljenim ovčicama. Imaj hrabrosti otkriti mu se, iziđi iz svojih šumaraka i baruština svojih grijeha i zala. Evo me! Isuse, čuvaj i spašavaj svoje ovčice od ove agresije zla koje nam prijeti. Da nije Tebe Isuse, davno bi sve ovo završilo u ludilu!
Tri usporedbe – o pronavenoj ovci, o pronađenoj drahmi i o očevoj ljubavi prema izgubljenom sinu tvore srce Lukinog Evanđelja. U središtu stoji Božja radost zbog svega onoga što po ljudskim mjerilima izgleda izgubljenim i ponovno pronađenim. Bog je bliz izgubljenom, pa i onda kad se čini da je jako daleko. Uvijek je spreman ponuditi nam veličinu svoje ljubavi koja je jača od svih božanstava. Naša pak je zadaća da otkrivamo svatko svoja božanstva i da im postavimo ograde. A na temelju iskustva da nas nosi Božje milosrđe i da nas obuzima njegova ljubav i smilovanje, smijemo iz dubine svoga srca radosno slaviti euharistiju (zahvaljivanje).

  

   
   
   

Sandro Rehorović,
sin Ivančice i Zlatka iz Karlovca L. Srednja 6

Mateja Maljak
kćerka Nataše i Saše iz Sv. Đurđa Preloška 9.

Štefanija Stanko
iz Komarnice 33a

Tomo Grgec
iz Karlovca, Srednja 14

Nenad Vukina
iz Luke 46.

Pokoj im vječni…

Ozivaju se

Matija Mustač
iz Svete Marije i Romina Hratić iz Sesveta L., Vinogradska 53.

Vjenčanje je 1.10.2016. u Sv. Đurđu.
Javite ženidbenu zapreku


P
12.09. Presveto Ime Marijino  
U
13.09. Sv. Ivan Zlatousti 7.30               
S
14.09. UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA 7.30
19.00 ML
 
Č
15.09 B.D. Marija Žalosna 7.30  
P
16.09 Sv. Kornelije 7.30 Pro populo  
S
17.09 Sv. Hildegard

7.30 +Franjo Dragica Horvat, Štiglec Andrej

8.00+Štefanija Stanko
 
N
18.09.
25. NKG

8.00 +Ob. Krušelj, Bahat, Kata Bahat
9.30 Struga +Okić Stjepan Mato Cecilija, Krušelj Čiril Matilda Josip Marija +Mošet Helena +Đuro Gizdeavec
+Benc Slavko Verka Katarina
11.00  +Vađunec Žarko Ignac Pavao Kata Premec Ivan Anka +Varović Franciska Ivan i ob. Bahat i ob. Okić, +Josip Mikulić, Ignac Kata Sačer

+Polona Martin Kovač +Josip Mikulić