25. nedjelja kroz godinu


"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.' I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?' Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'" "Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.' Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: 'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'" "Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'" "Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."

Mt 20,1-16a

Jer moje misli nisu vaše misli i
puti moji nisu vaši puti, govori GospodinKraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.

Ove nedjelje govor je o vinogradu koji pripada jednome vlasniku. Može i o poduzeću). Taj rano ujutro zapošljava radnike s kojima dogovara fiksnu plaću od jednoga denara. To čini i o trećoj, šestoj, devetoj i jedanaestoj uri. Radnicima ne oglašava koliko će im dati, ali on će im dati što bude pravo.

Ova prispodoba potječe iz svijeta seoskoga rada u vremenu kad je živio na zemlji  naš Gospodin Isus Krist. Ljudi su bili upućeni u situaciju. Gotovo sve u prispodobi odgovara stvarnome životu. Ipak ima jedan element koji kao da služi otuđenju i proizvodi prijelaz od slikovite na stvarnu razinu: kako može biti da onaj radnik koji je kao posljednji radio samo malo sati ili samo jedan sat, a primio je isto kao i onaj koji je cijeli dan radio? Taj osjećaj pravednosti opire se protiv takvog načina postupka. Vlasnik  evanđelja odgovara jednome radniku prvoga sata koji njega za to kritizira: "Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjem dati kao i tebi. Slobodno činim sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?"

S ovim riječima i prije svega pripadajućim utvrđivanjem: "tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji", pokazuje Isus da se tu ne radi o zemaljskoj stvari, koju on ovdje želi predstaviti ili urediti, nego o tajni kraljevstva Božjega. Tamo uistinu vrijede druge mjere, koje nikako nisu nepravedne, ali našem svakidašnjem mišljenju nisu pristupačne.
Tako možemo kazati: svi smo mi jednaki u našem zemaljskom životu radnika na trgu, koji čekaju na nekoga da ih unajmi. Bog je nas već pozvao u svoju službu i kod toga moli: mi smo po milosti Božjoj oslovljeni, da djelujemo u vinogradu Gospodnjem kao da je dan, tj. tako dugo dok traje naš zemaljski život. Nitko ne zna koliko je on dug, i mnogi će biti pozvani u prvom satu, a drugi tek u posljednjem. Svatko je pozvan da dade najbolje i da bude vjeran. Tada će primiti dogovorenu "plaću", koja se sastoji u vječnome životu.
Vjeronauk u našoj školiNaši prvašići zajedno s ostalima u osnovnoj školi započeli su novu školsku vjeronaučnu godinu.
Zamolili smo na svetoj misi 11.rujna i dragog Boga da nam dade svoga Duha kako bi sve to mogli s najboljim uspjehom privesti kraju.
Uz redovne programe koje svojim zalaganjem škole ispunjavaju, tu je i nešto izvanredno – izborno. To je vjeronauk.
Uz učitelje i profesore u školi su i vjeroučitelji. Tako učenik postaje vjeroučenik i time započinje dugotrajni put njihovog odgoja i obrazovanja na kraju kojeg će se naći kao odrasle osobe spremne na preuzimanje uloga u društvu.

Vjeroučiteljice Branka i Kristina i svi drugi učitelji i djelatnici škole, budite svjesni da vaš poziv ima važnu zadaću prenošenja kršćanske vjere.
U toj plemenitoj zadaći neka vam na pomoći budu roditelji ove dječice i i ko bi još to mogao pomoći , pitam se?

POSVETILO


Jučer 17.09. u subotu, tihom misom proslavili smo 236. godišnjicu posvećenja naše crkve! Sadašnja župna crkva Sv. Juraja mučenika građena je od 1768. do 1775. godine. Posvetu je učinio 17.9.1775. zag. kanonik Antun Zlatarić.

Od tada pa do danas u toj crkvi svakodnevno, zajedno ili odvojeno, slavi se Bog. Riječ Božje i Tijelo Kristovo daje se narodu. Sakramentima se krijepe potrebni Božjeg milosrđa.
U toj crkvi zazivamo ime Božje i častimo sveca Juraja.

Posveta je obred kojim se posvećuje crkva – zgrada. Obredom se Bog očituje narodu. Obredom se izjavljuje da se tu može izvršiti štovanje Boga i izreći molitva. Tim činom naša crkva postaje središte gdje župljani štuju svoga Boga. U nju se hodočasti iz svih sela da bi se „gledalo Božje lice“ i tako Bog postaje dirljivi sadržaj kojega vjernik ljubi. Posjetitelj je biskup ili svećenik. Posvetom se crkva predaje na služenje božjem narodu.


HORVAT VLADO SV ĐURĐ BR RADIĆA 10 200
NOVAK TERZIJA HRŽENICA K TOMISLAVA 8 200
KOVAČIĆ DALIBOR STRUGA 94 200
MARKOVČIĆ ANTUN SV ĐURĐ SELNA 2 200
LIPIĆ MARIJA OBRANKOVEC 16 200
KRALJIĆ MARIO HRŽENICA DRAVSKA 14 200
PIRC FRANJO SV ĐURĐ DRAVKSA 26 200
MARKOVIĆ DAMIR PRILES 4 200
ŠTABI IVAN SESVETE BR RADIĆA 22 200
HIMELRAJH IVAN KARLOVEC SREDNJA 23 150
ŠOŠ FRANJO KARLOVEC MIRNA 7 200


P
19.09.
Januarije
7.30
U
20.09.
Andrija Kim
S
21.09.
Sv. Matej apostol
7.30
19.00. M.Legija
Č
22.09.
Emerita
18.30 +Dražen Blažic
P
23.09.
Sv Pio
17.00+Čikor Alojz Jalža
17.20+Vađunec Ivan Marija Alojz
S
24.09.
Anatolij
7.30 +Zlatko Horvat, ob. Šalgaj i ob. Štiglec
N
25.09.
26. NKG
8.00+pro populo
9.30 Struga+Vladimir Dušanka Robert Gložinić i ob Pemec i Turek +Okić Stjepan Cecilija Matija, Krušelj Čiril Matilda Josip Marija Helena +Premec Franjo i ob., Ivana Cecilija Bračko +Lončarić Franjo
11.00 +Jantol Rok Kata Horvat Branka Slavko Gložinić Ivan +Lovreković Zvonimir +Kežman Stjepan Ružica