26. kroz godinuReče mu Ivan: "Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama." A Isus reče: "Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je." "Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća." "Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more." "Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.

Mk 9, 38-43.45.47-48

…tko nije protiv nas, za nas je…U aktualnim hrvatskim poteškoćama, koje dohvaćaju sve hrvatske građane, izuzevši možda nekolicinu zaštićenih i povlaštenih, često se ističe da za izlazak iz tih poteškoća svoj doprinos moraju dati svi od odgovornih na državnim i društvenim i crkvenim funkcijama do posljednjeg građanina.
Već na prvi pogled svima je jasno da se sasvim određeno djelovanje za izlazak iz aktualnih poteškoća zahtijeva od svih ljudi koji su na odgovornim radnim mjestima u politici, gospodarstvu i svim drugim segmentima društvenoga života, no mnogim građanima, pa često čak i građanima vjernicima, nije jasno kako bi oni osobno mogli dati svoj doprinos pa često očekuju da će rješenje već nekako doći, bilo samo po sebi bilo djelovanjem nekoga drugoga.

Na početku svoga djelovanja Isus se po evanđelistu Luki - predstavio riječima iz knjige proroka Izaije: »Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima, i vraćanje vida slijepima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje.«

Onoga časa kad u suvremenom hrvatskom društvu prevlada takva svijest, koju trebaju izgraditi katolički vjernici i drugi ljudi dobre volje (ali ne na razini riječi nego djela), bitno će se suziti prostor za sve negativnosti i poteškoće koje sada svi hrvatski građani trpe.
Toga časa sve će se u suvremenoj Hrvatskoj početi mijenjati nabolje: odgovorni na vlasti i na drugim društvenim položajima bit će prisiljeni služiti zajedničkome dobru a ne osobnim ili grupnim interesima, političke stranke morat će se početi čistiti i stvarno demokratizirati, hrvatski nacionalni ciljevi morat će postati svetinja a ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa morat će biti način funkcioniranja odgovornih na svim razinama, mediji će morati postati uravnoteženi, pluralni i promicati univerzalne vrijednosti.

Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeliSVETI MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL, arkanđeli Iz tajne Božje svetosti proizlazi štovanje triju arkanđela, koje danas slavimo, kao i svetih anđela čuvara, koje slavimo 2. listopada. Anđeli kao duhovna bića, unatoč njihovoj službi u povijesti spasenja, već po svojoj biti izmiču svakom povijesnom razmatranju. Zato i ne možemo opisivati njihov život kao što činimo sa životom svetaca. Unatoč tome, na temelju Božje objave možemo ipak o njima nešto reći, isto tako možemo opisivati njihovo štovanje.

Imajući u vidu te svetopisamske tekstove, ikonografija prikazuje sv. Mihaela kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva pak od najstarijih vremena gaji prema svetom Mihaelu naročito štovanje i duboku pobožnost. Ona ga u borbi što se vodi protiv sila zla, a i vodit će se do konca vremena, promatra kao svoga moćnog zaštitnika, koji joj je svojom zaštitom trajno prisutan. Velikog arkanđela jednako živo štuje istočna i zapadna Crkva. Razni staleži štuju sv. Mihovila kao svoga zaštitnika, u Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a Pio XII. proglasio ga je zaštitnikom radiologa. Njemačka ga također od davnine slavi kao svoga zaštitnika. I kod nas je u Hrvatskoj veoma razvijen kult sv. Mihovila. Podignute su mu u čast mnoge župne i podružne crkve, a i neka mjesta nose njegovo ime. Tako imamo Miholjac, Miholec, Mihovljan itd. Bogoslužje veoma zorno ističe trostruku djelatnost sv. Mihaela u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratilac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas mora stalno protiv zla u sebi i oko sebe voditi! Kao molitelj nek nas zagovara i naše molitve poput miomirisnog kada prinosi Gospodinu, a kao pratilac neka nas prati na našim životnim putovima!

Sveto pismo poimence na nekoliko mjesta spominje i sv. Gabriela, arkanđela. I štovanje je sv. Gabriela staro, a naročito je vezano uz blagdan Blagovijesti. Njemu je, kao i sv. Mihaelu, pučka pobožnost pridavala ulogu čuvara crkvenih vrata; ta dva arkanđela priječe demonu ulaz u crkvu. Kao svoga zaštitnika štovali su sv. Gabriela glasonoše, teklići i pismonoše. Papa Pio XII. apostolskim breveom od 1. travnja 1951. proglasio ga je nebeskim zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije: Ime Rafael znači "Bog liječi", a ime je trećega arkanđela, koga danas slavimo.

Njega, kao i dvojicu drugih arkanđela, opširno spominju apokrifne knjige, a od kanonskih knjiga Rafael je veoma prisutan u Tobijinoj knjizi. Naročito se Rafaelu preporučuju putnici, a pomalo i pečalbari te iseljenici. Kao duhovnome liječniku počeše mu se utjecati i bolesnici u duševnim i tjelesnim bolestima. A kao svoga posebnog zaštitnika časte ga apotekari.VAĐUNEC TOMO HRŽENICA BR RADIĆA32 200
VIDOVIĆ MLADEN SV ĐURĐ PRELOŠKA 34 500
BAHAT DRAGUTIN SV ĐURĐ LJ GAJA 26 200
PREPOLEC ZDRAVKO LUDBREG 400
MAGIĆ SLAVA STRUGA 138 200


U
29.09.
Sv. Mihael, Gabriel i Rafael
17.30+
S
30.09.
Sv. Jeronim
17.30+ Franjo Špoljarić
18.00 Dječji zbor
19.00 Marijina Legija     
Č
01.10.
Sv. Terezija od Djeteta Isusa
17.30+ Stančin Mirko
P
02.10.
Sv. Anđeli Čuvari
Prvi petak
16.00 Karlovec +Rudolf Pavla Janičar i ob. Vađon
17.30 SĐ +Ivančić Vinko i ob Hajdinjak
S
03.10.
Jesenske Kvatre
Prva subota
 7.30+
N
04.10.
27. NEDJELJA KROZ GODINU
8.00+ Kežman Stjepan
9.30 Hrženica +Turek Franjo Florijan Roza Grgek Andrija Marija
11.00 Karlovec +Žarko Ignac Vađunec, Ivan Anka Premec +Pomper Antun i ob. Pomper Ivana