28. kroz godinuI dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!" On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti." Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom." On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: "Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: "Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!" Petar mu poče govoriti: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom." Reče Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni.

Mk 10

Opasnost bogatstva Isusova riječ iz današnjeg evanđelja zvuči kao prijetnja: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene, nego bogatašu u kraljevstvo Božje.« Nije li evanđelje Radosna vijest a ne prijeteća vijest, zastrašujuća poruka? Ako bismo doslovno shvatili te Isusove riječi, vjerojatno velika većina ljudi, ako ne već pretjerano bogatih ali ipak donekle dobrostojećih, ne bi zavrijedila ući u kraljevstvo Božje. Što je Isus mislio i htio ovime reći? To je i pitanje učenika: »Pa tko se onda može spasiti?

« Isus ne želi nikoga strašiti već samo jasno upozoriti na zamke i opasnosti koje u sebi skrivaju kako bogatstvo tako i siromaštvo. Bogatstvo može postati samo sebi svrhom, novac i posjedovanje mogu čovjeka zarobiti, ovladati njime. To se događa kada čovjek samo trči za materijalnim a zaboravlja ono što je stvarno važno i zapravo najbitnije u životu. Ako pojedinac ili pojedina grupa nešto čine ili poduzimaju samo radi zarade i profita a ne radi ljudi i zbog vlastitog zadovoljstva, onda je sve to promašeno. Slično je i sa siromaštvom: ljudi koji se moraju boriti s preživljavanjem, što će npr. sutra jesti, također su u opasnosti da izgube vlastitu slobodu i vlastito dostojanstvo. Pravi cilj i svrha života ostaju u oba slučaja zastrti i zamagljeni. I bogati i siromašni u opasnosti su da se vrte u začaranom krugu svojih opsesija bilo stjecanjem materijalnog bilo grčevitom borbom za preživljavanjem i tako budu robovi vlastite životne situacije.

Sveti Luka apostolSveti Luka rođen je kao poganin u Siriji. Po krštenju se sprijateljio sa svetim Pavlom. Sveti Luka je evanđelist malenih. Lukino je evanđelje pravo evanđelje – vesela vijest. Sv. Luka je liječnik ugledan, dobar, pa ga Pavao zove ljubljenim liječnikom (Kol 4,14). O njegovu liječništvu govori i 400 liječničkih izraza u njegovim djelima. Vjeran je pratilac svetoga Pavla. Bit će da je Luka osobno dobro poznavao Isusovu Majku Mariju, kad je tako lijepo napisao evanđelje rođenja i djetinjstva Isusova. Prema jednoj predaji Luka je u dubokoj starosti od 84 godine mučeničkom smrću proslavio Učitelja, a prema drugoj je umro naravnom smrću. Legenda mu pripisuje i slikarstvo. U rimskoj bazilici svete Marije Velike čuva se Bogorodičina slika koju je navodno sveti Luka naslikao. Svetoga Luku prikazuju za spisateljskim stolom, sa svitkom knjige i bikom kao žrtvenim govedom kraj njega. Vidjet ćemo ga i s pločicom s likom Gospinim, a u Nizozemskoj ga od 15. stoljeća prikazuju pred slikarskim štafelajem pred kojim sjedi Bogorodica da mu pozira. Neki ga slikari prikazuju s kirurškim priborom. Sveti Luka je zaštitnik talijanskih gradova Bologne i Padove, španjolskoga kraljevstva, ali ga kao svoga zaštitnika posebno štuju liječnici, kirurzi, staklari, majstori za bojenje stakla, kipari i knjigovesci, pozlatari, bilježnici (notari) i vezilje. Zaštitnik je slikara.

Misijska nedjeljaBože, ti hoćeš da Crkva bude svim narodima sakrament spasenja i nastavi Kristovo djelo do kraja vjekova.
Potakni srca svojih vjernika, da osjete hitnost tvoga poziva, založe se za spasenje ljudi te iz svih naroda nastane jedna obitelj i jedan tvoj narod.

Subota 17.10.2009

Dječji zbor u 10.00 h
Vjeronauk za 8. raz u 9 sati a za 3. razred u 11 sati


MEŠTROVIĆ MIJO SVETI ĐURĐ LJ. GAJA 6 200
SABOL DRAGUTIN STRUGA 63 200
ŠMER ZLATKO KARLOVEC DRAVSKA 28 400
IVANČIĆ JELKA SVETI ĐURĐ V. LISINSKOG 17 150
GOMAZ ZVONKO PRILES 38 200
GOMAZ ANTUN PRILES 40 200
KOVAČIĆ STJEPAN PRILES 27 150
MAGIĆ MARIJA HRŽENICA BR. RADIĆA 13 150
KRAUS STJEPAN KARLOVEC MIRNA 3 200
TKALEC MARIJA STRUGA 100 100
ČURILA BRANKO SV. ĐURĐ BR. RADIĆA 22 200
MUŽIC RUŽA SV. ĐURĐ BR. RADIĆA 5 150Teo Crkvenčić
Lara Borović
Marko PožgajKuzman Tomislav i Valenko Sandra

Ozivaju se

Tomislav Balija
r. 1983. iz M. Bukovca i Andrea Majcen r. 1986 iz Sv. Đurđa Cvjetna 49.

Vjenčanje je 24.10.2009.
Za ženidbenu zapreku javite ž.uredu.

U
13.10.
Teofil,Bogoljub        

17.30+Marija Josip Kirić i Josip Sermek       

+Pavao Franca Antun Cilika Namjesnik 
S
14.10.
Sv. Kalist, papa
17.00 Listopadska pobožnost
18.00 Mar.Legija
Č
15.10.
S. Terezija Avilska
7.30+Stjepan Švec
17.30+Novak Ivan Juričan Pavla
P
16.10.
Sv. Hedviga     
17.30+Mlinarić tomo i ob. Bohnec
S
17.10.
Ignacije Antiohijski
 17.30+Ob. Gomaz, Franjo Josip Stjepan Drago Ivan Franjo   
N
18.10.
289 NEDJELJA KROZ GODINU
Proštenje - Luka
MISIJSKA NEDJELJA

8.00+Borko Rozalija Ignac  Dragica
9.30 Struga+
Dovečer Josip Stjepan Franjo +Švec Stjepan Roza Franjo i ob.
11.00 Luka
+Piljak Mirko Dragec, Vrban Karlo +Tihomir Dijanošić i ob. Bohnec +vlč. V. Stolnik i Z. Borak +Radašić Paula Ferdo Ivan Marija Antun Pavao