2. korizmena nedjeljaU one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Lk 9,28b-36

Za naš korizmeni hod potrebna je Isusova blizina, osamljenost, razmišljanje i molitva. Bez spremnosti na žrtvu, prihvaćanja svoje slabosti i ograničenosti nema puta, nego samo lutanje. Bog nam jasno pokazuje cilj kojemu nas vodi a to je preobraženje. Svjetlošću Isusova preobraženja mi jasno vidimo pravo svjetlo.


GORA PREOBRAŽENJA NASUPROT PUSTINJE

   U našem korizmenom hodu druga nas nedjelja vodi s Gospodinom na goru preobraženja, kao što je on poveo trojicu svojih apostola. Kao što je i njima ovaj događaj bio putokazom kojim im je Gospodin otkrivao daljnji smjer hoda, tako je i nama dužni putokaz kojim nam ukazuje na jedan od bitnih ciljeva prema kojima je stremiti u korizmenom vremenu.    
No poput apostola i sami smo počesto usredotočeni samo na sebe i svoj duhovni ugođaj, a ne na cjelovitu dobrobit. Tako je i Petar nakon preobraženja u svojoj zbunjenosti zaustio: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Premda je razumljiva njegova reakcija, Isus je ipak nije prihvatio, te nisu ostali sagraditi tri sjenice, niti su ostali na gori, nego su se vratili u životnu stvarnost. Isus, naime, nije htio njihov život izuzeti od odgovo-rnosti za svijet i za druge ljude.On ih je odmah nakon preobraženja vratio među ljude kako bi ih učinio svjedocima ne samo događaja kojeg su bili dionici na gori, nego i o cjelokupnog otajstva spasenja.   
Gospodin nije htio da njihovi doživljaji i iskustva ostanu njihova privatna, nego da oni postanu navjestitelji dobrobiti drugima, to jest da druge pouče na koji je način i gdje je dobro biti. Crkva je to pozvana i danas činiti: pokazivati koji je vjerodostojni način kršćanskoga življenja koji se jedini može označiti nazivom dobrobit. Naravno, da nije riječ o zemaljskoj dobrobiti, nego o onoj uzvišenoj nebeskoj koja je vjerna riječima što izlaze iz Gospodinovih usta. Ali nebeska dobrobit nije kao nejasna stvarnost rasplinjena u oblacima, nego je dobrobit koja se utjelovljuje i ukorjenjuje na zemlji. Zato je Gospodin namijenio apostolima ne da grade sebi sjenice na gori preobraženja, nego da ostanu među braćom i sestrama, da dijele njihovu sudbinu, da budu s njima i za njih nositelji Božje dobrote, a ne tražitelji vlastite dobrobiti. No intenzivno iskustvo Krista treba biti jasno, upečatljivo i snažno kako bi oni kasnije, došavši među braću, mogli poučavati na koji je to način ‘dobro biti’.   
Korizmeni hod služi upravo tome: pružiti vjerodostojno svjedočanstvo kršćanskoga puta koji je put istinske dobrobiti na kojem je doista dobro biti. Apostoli su barem išli putem nasljedovanja do preobraženja koje nije smjelo ostati samo za njih, nego posvjedočeno i drugima u prikladnom trenutku. Zato Isus ne prihvaća Petrov prijedlog da ostanu na gori u sjenicama. Korizmeno vrijeme služi kako bismo dobro razumjeli gdje nam je biti i kamo težiti. U ovom svetom vremenu otkrivamo gdje je naša prava domovina, ali isto tako što činiti i kako djelovati da do nje dođemo.RAD – NERAD ILI ODMOR? A PENZILJA ILI MIROVINA?


Promatrajući dans preobraženoga Gospodina, primimo snagu da ne relativiziramo i ne dovodimo u pitanje DOBROBIT OVE ZEMLJE HRVATSKE, jer samo u njoj možemo pronaći prolaz do nebeske. Doista, zemlja nam nije dana za vlastite užitke i zabave, slasti i provode, nego za prijelaz u nebesku domovinu. Isus čak apostolima ne dopušta da uživaju niti u duhovnim slastima koje bi ih odvukle od onog konačnog cilja, nego im dopušta samo ono što ih vodi tom vječnom cilju. Isus se objavio učenicima u slavi, ne kako bi ih umrtvio, ne kako bi učinio da stanu i ukopaju se, nego kako bi bili odvažni svjedoci da se ovdje na zemlji može živjeti i hoditi od razmatranja vječne domovine u koju nas uvodi Isus. Gospodin doista nije htio da njegovo učenici ostanu po strani ili na gori obasjani nebeskom slavom, a da im bezbošci i bezakonici oduzmu uporište u zemaljskoj domovini. Mnogi od bezbožnika bi htjeli da se vjernici bave isključivo vječnom domovinom i razmatranjem vječnih dobara u zavjetrini crkve i sakristije, a da oni polažu pravo i diktiraju pravila života u ovoj zemaljskoj. Ti isti ideolozi nas poučavaju da možemo vjerovati i to držati za sebe, a oni će na se preuzeti odgovornost za svijet i da se ‘brinu’ za ono što se tiče zemlje i života na njoj, ne želeći prihvatiti da vjernik mnogo bolje zna koji je ispravan put dobroga života i dobroga bivstvovanja na zemlji, jer ga je tom putu poučio utjelovljeni, preobraženi i uskrsli Gospodin. Ponašaju se kao da svijet pripada bezbošcima, a vjernicima ‘daju pravo’ na osobni duhovni ugođaj s Bogom. Oni bi nas vjernike ostavili da meditiramo u crkvi u svim pozama, pa čak i ekstazama poput one koju su imali apostoli na gori preobraženja, ali ne prihvaćaju da mi viziju vjere usmjerimo na svoju zemaljsku domovinu kako bi smo joj pomogli da ostvari potrebnu dobrobit. Zato za Kristove učenike na zemlji nema predaha od odgovornosti za zemlju, pa niti onda kad je za njih korizma vrijeme uzvišenog susreta s Gospodinom na gori preobraženja. Za vjernike postoje samo određene postaje za doživljaj jasnije vizije budućnosti, kao što je i preobraženje jedna od njih. Susret s Gospodinom koji nas preobražava je trenutak kad se izdižemo iznad ovog zemaljskoga u samoći na brdu, kako bismo se vratili jasnijih ideja i odlučnijih stavova za budućnost. Bit kršćanskoga života nije u tome da vjernik živi cijeli svoj život u duhovnoj zavjetrini, nego da se u povlaštenim trenutcima osnaži za poslanje u svijetu. Na to nas poziva Gospodin, te nam svojim preobraženjem i ove korizme daje potrebnu snagu da ga ispunimo.

VJERONAUK


PRVA PRIČEST Subota 10.00 h

SV. KRIZMA Petak 14.00 h

USKRSNA ISPOVIJED 12.3.2016.

KRIŽNI PUT PO ŽUPI 13.3.2016.BESTIJANIĆ SUZANA KARLOVEC GLAVNA 1
200
BENC STJEPAN SESVETE M GUPCA 36
100
BENC DRAGO STRUGA 86
100
KIŠIĆ SAŠA SV ĐURĐ CVJETNA 7
500
GRGEC MARIJA SV ĐURĐ CVJETNA 47
200
ŠMER BOROVIĆ PRILES 64
200
TURŠČAK ANĐA HRŽENICA LUDBRE  28
200
GAČIĆ NADA SV ĐURĐ BR RADIĆA 1
200
GLOŽINIĆ ANA STRUGA 164
200
MARČEC BRANKO STRUGA 102
200
HORVAT FRANJO STRUGA 77
200

David Petrović
sin Petre i Marina
P
22.02. Katedra Sv. Petra
U
23.02. Sveti Polikarp 17.00 SĐ+Hadari Josip Mato Slavica i ob. Martinec Franjo Monika Vladimir Ivka Josi Ana
18.00 Struga – „Sedam Kristovih riječi s križa“
 
S
24.02. Goran 7.30 +Julijana Rok Petric 17.00 Marijina legija  
Č
25.02. Hrvoje 18.00 Hrže+ Josip Vručina
18.30 Caritas -sastank
 
P
26.02. Aleksandar 7.30 Sv misa
16.30 Križni put –Sv. Đurđ
 
S
27.02. Tugomil 7.30 +Grabarić Marija, Smolec Josipa Jakov
7.50 +Horvat Štefica Mijo, Kovačić Joisp Jalža Tea, Frančić Ana
 
N
28.02.
3. KOR. 8.00 + Barbara Ivan Modrić i ob. Hlebec +Mraz Ivan Marija Stjepan +Bahat Milka Mijo Kraljić Rade +Krušelj Marija Josip Čiril Matilda +Ob. Kovaček i Marčec +Kraljić Franjo Stančin Slavica Dragutin
9.30 Struga +
11.00 +Škrget Josip Ružica i ob. Krajač i Šoš
15.00 Križni put – župna crkva Pobožnost mole naši Nogometaši!