2. nedjelja kroz godinu

Isus ih "vidje" - u grč. to znači proniknuti, prčitati
"Što tražite?" - prva Isusova riječ u Ivanovu evanđelju. Čovjek je biće koje traži.
"Čini mi se da sam više ono što mi nedostaje, nego ovo što jesam" (Augustin)
"Traži da nađe, nalazi da još više traži" (Augustin)
"O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje kao zemlja suha žedna bezvodna."
"Dodirnuo si me svojom ljubavlju i izgaram od čežnje za susretom s tobom" (Augustin)
Život je traženje nekoga kome ćemo moći dati sve.
Tko je ovdje koga našao? Oni Isusa ili Isus njih? Očito Isus njih jer zato je ovuda i prolazio.
Bog čovjeka traži i čini ga bogotražiteljem.
"Utješi se! Ne bi me ni tražio da me nisi već našao. Mislio sam na tebe u svojoj agoniji. Prolio sam za te mnogu kap krvi" (B. Pascal)
- Gdje tražiš? ("Traži što tražiš, ali ne tamo gdje tražiš?")
- Kamo trčiš? ("Bolje je na pravom putu tapkati, nego na krivom trčati")
"Rabi gdje stanuješ?" - traže dom, domovinu... Čovjek je beskućnik u ovome svijetu.
S njim stanovat: "Samo je u Bogu mir dušo moja, samo je u Njemu spasenje moje" "On je hrid i utočište moje"
"Dođite i vidite" - viđenju prethodi dolazak. (Boga se ne može dokazati ali ga se može dodirnuti.) To je neodoljiv nalog, kao kad ptica mora poletjeti nakon što dobije perje, kao kad sjeme mora klijati kad dođe proljeće.
Napuštaju druge učitelje i kreću za Isusom.
"Ostadoše onaj dan" - biti s njim, to znači ostati. Tko ostaje s njim tome se otvaraju vidici.
"Oko desetog sata" - makar pred kraj života, Ivan se sjeća koliko je bilo sati.
Tumači kažu da deseti sat znači krajnje vrijeme za spasenje.
Imaš li ti svoj "deseti sat"? (sjeti se Pascala)
Svaki susret s Bogom, dotičnoga čini apostolom... On to odmah čini... "rano ujutro"
Plod Andrijinog ostanka s Isusom je: "Našli smo Mesiju" (a u početku ga naziva samo Rabi)
Nađeni pomaže drugom da se nađe, sretni dovodi drugog sreći.
Isus je prvi koji je ugledao Šimuna Petra. I pročitao ga je. Gospodinov pogled prodro je dubinu njegova bića. On vidi što čovjek može postati. Petar nije samo galilejski ribar, nego stijena na kojoj će Gospodin moći sagraditi svoju Crkvu. Susrevši Isusa, Petar je našao svoje određenje i svoju sudbinu.
"Ti si... ti ćeš biti" - definicija čovjeka. Čovjek nije što je sad, nego ono što će biti!
Ljubav vidi ono vrijedno u nama, i tom pomaže da nas u se preobrazi.
Ljubav daje vrijednost našem postojanju, po njoj od postajemo svjesni dostojanstva svoga postojanja. Te bismo mogli Dekartov: Mislim dakle jesam, preformulirati u: drugi na mene misle, dakle jesam. Što više, po ljubavi postajemo svjesni svoje besmrtnosti. Gabrel Marcel će reći: ljubiti nekoga je isto što i reći mu: ti nećeš umrijeti.
"Ljubav je jedini način da shvatimo drugo ljudsko biće u najskrovitijoj jezgri njegove osobnosti. Nitko ne može pravo shvatiti bit druge osobe - ako je ne voli. Ljubav ga čini sposobnim uočiti bitne crte i značajke voljene osobe; i, štoviše, vidi i ono što se u njoj tek potencijalno krije - što još nije ostvareno ali se može ostvariti. Osoba koja voli, svojom ljubavi osposobljuje voljenu osobu da te skrivene mogućnosti ostvari; budeći u njoj svijest onoga što može i što treba postati, potiče ostvarenje tih potencijalnosti."
Dosljedno tome, valja se kaniti prosuđivanja drugih ili donošenja odluka o njihovim životima, ako za njih nemamo ljubavi.
Čovjek nije ono što drugi o njem misle, niti što sam o sebi misli nego ono što Bog o njemu misli! Zadatak našeg života je otkriti što Bog o nama misli.
Gospodine daj da upoznam onu istinu o sebi koju ti imaš o meni.


Tjedan molitve za jedinstvo kršćana

Održava se od 18. do 25. siječnja pod geslom:
Da budu kao jedno u tvojoj ruci (Ez 37, 17)

Kršćani iz različitih Crkava i crkvenih zajednica sjedinjuju se ovih dana u jednoglasnu molitvu upućenu Gospodinu Isusu da ponovno uspostavi puno jedinstvo svih svojih učenika. To je složan zaziv izrečen jednom dušom i jednim srcem, kao odgovor na želju samoga Otkupitelja, koji se na Posljednjoj večeri obratio Ocu ovim riječima: "Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao" (Iv 17,20-21). Moleći milost jedinstva, kršćani se pridružuju toj Kristovoj molitvi te odlučuju zauzeto radi na tome da čitavo čovječanstvo primi i prepozna Krista kao jedinog Pastira i jedinog Gospodina, te tako mogne iskusiti radost njegove ljubavi.

Darovatelji za crkvu - HVALA VAM


LONČARIĆ VITOMIR HRŽENICA M GUPCA 8 150
SINKOVIĆ ZLATKO SV ĐURĐ LOVAČKI PUT 1 250
HOZMEC FRANJO HRŽENICA LUDBREŠKA 36 420
MIKULIĆ TOMO KARLOVEC DRAVSKA 12 250
ŠANTEK FRANJO SESVETE M GUPCA 25 200
FUNTEK VLADO LUKA 7 200
FUNTEK MARIJO LUKA 131 200
BESTIJANIĆ KRUNO KARLOVEC LOVA. PUT 5 200
HORVAT ĐURO SESVETE VINOGRADSKA 200
MAGIĆ FRANJO STRUGA 121 200
KOVAČIĆ IVANA STRUGA 94 200
HARAMBAŠA KRUNO SESVETE BR RADIĆA 34 200
JAKOPČIN MILKA SESVETE M GUPCA 42 100
ŽGANEC LJILJANA SESVETE M GUPCA 52 150
PECIG ŠTEFANIJA KARLOVEC DRAVSKA13 150

Kršteni

Leon Turković r.5.10.08. sin Tihomira i Gordane iz Struge


Vjenčanja
Umrli

Jalža Kraus i Zvonko Hižak iz Hrženice.


Raspored Svetih Misa

U 20.01. Fabijan i Sebastijan 7.30 +
S 21.01. Sv Agneza 7.30 +
17.00 M.L.
Č 22.01. Sv Vinko đakon 7.30 +
P 23.01. Ema Vjera 7.30 +
S 24.01. S. Franjo Saleški 7.30 + Franjo Gomaz
Vjeronauk
Krizma 9.00
Prva Pričest 10.00 h.
N 25.01. 3. NKG 8.00 + Špoljarić Tomo i ob, Kos Ivan i Eluzabeta
9.30 +Struga +Vladimir Gložinić i ob., Turek Stjepan Jelena Evica +Magić Đuro +Št5abi Ivan Veron Gabrijela, Ivan Šantek +Krušelj Josip Čurila Josip, Međimorec Ivanka Ivan +Katica Horvatić
11.00 +Radašić Antun Ferdo Pavla Ivan Marija Pavao +Krajač Darko i ob, Krajač i Šoš +Stančin Ivan Ivka, Valajk Mirko Jelka