33. kroz godinu
Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba." A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti." "A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

Mk 13,24-32

Budni budite

, u svako doba molite da mognete stati pred Sina Čovječjega!
Ova nas misao kao i čitanja zadnjih nedjelja pozivaju na budnost, na spremnost, i mada nam je nepoznat sam onaj čas ponovnog Kristovog dolaska i svršetak svijeta, živjeti nam je tako da ne budemo ni zatečeni ni iznenađeni. A svakako valja na samom početku naglasiti da za pravog kršćanina nema mjesta strahu… ta Kristov dolazak biti će za nas koji smo se trudili živjeti po Božjim zapovijedima nagrada i ulazak u nebesku radost koju je nemoguće opisati! Bog nam je ispada pripremio nešto tako lijepo i uzvišeno, tako veličanstveno, da se ne samo ne da opisati, nego se ni zamisliti ne može…

Svi mi imamo običaj govoreći o nebu reći da je ono gore; govoreći o nebu upiremo prstom i pogledom prema nebeskim visinama vjerujući da nas gore čeka Petar sa vagom i Bog vrhovni sudac. Ali nebo; tj. kraljevstvo Božje nije mjesto, nije prostor… kraljevstvo Božje je stanje u kojem Bog svoje pravedne dariva radošću, mirom i pokojem, baš zato jer su ovdje za života u radosti živeći stvarali i širili mir, zauzimali se istinu i pravdu, jer su ljubili i praštali, jer su davali i bili samilosni, jer su poštivali Boga po bratu čovjeku kraj sebe, posebno onom kojeg je životni križ jače pritisnuo i kojemu je trebala i pomoć i podrška, ali i lijepa riječ i rame za plakanje.

Dopustite da sada postavim pitanje: da li je nebo nešto nedohvatljivo? Svakako da nije i nitko nema pravo reći da ga ne može zaraditi. No onaj koji je svega toga svjestan, ali ipak psuje i prostači, ali nedjeljama ne nalazi vremena za susrete s Bogom tu u crkvi, koji laže i kleveće, mrzi… taj svjesno odbija nebo i nebesku radost. Ponavljam: taj ima razloga strepiti pred ponovnim Kristovim dolaskom!

Reče mi nedavno jedna naša župljanka; zaplakana i jadna da jadnija biti ne može: „Velečasni uvijek kad čujem u crkvi riječ „nebo“ sjetim se da je kod nas u kući pakao! Pravi pravcati pakao u kojem sam Bog zna kome je teže i gore. Trpimo svi, a sve zato jer smo iz našega doma istjerali Boga, pa se više ne molimo zajedno kao što smo to ranije činili, niti se križamo pred jelo, niti se ide na misu, niti se poštuje čovjek… sve je krivo i naopako“! Evo nama takvima jasne i glasne opomene – jer nikad nije kasno: „Budni budite i u svako doba molite“! Tj. u svako doba budite ljudi, ljudi vjere koji se trude činiti dobro, koji svoju vjeru žive – koji ju djelima dokazuju. A baš vam to i molim i želim u ovoj svetoj misi – amen!

Riječ "udovica" iz nedjeljnih čitanja, razlog je što je evanđelist uz ovaj odlomak stavio i zgodu o udovici koja daje sve što ima za potrebe hrama. Hramska riznica bila je u dvorištu da bi što veći broj ljudi mogao vidjeti je te prilikom blagdanskog hodočašća dati svoj slobodni dar za uzdržavanje same hramske zgrade, liturgijskog posuda i svećenika. Hodočasnici su svećeniku, dežurnom čuvaru davali svoj prilog. On je ustanovio da li je novac ispravan, glasno izvikao o kolikoj se svoti radi i ubacio novac u riznicu. Isus jest istjerao trgovce iz hramskog dvorišta koji su želju hodočasnika da kupe prikladnu zavjetnu žrtvu iskoristili kao mogućnost dobre zarade. U ovoj zgodi Isus ne pokušava intervenirati, što znači da smatra priloge vjernika za uzdržavanje hrama i odvijanje bogoslužja - potrebnima. "Mnogi bogataši bacahu mnogo". Poznavali su se po odjeći, jer je u ono doba odjeća bila znak društvene klase kojoj tko pripada. Siromašna udovica ubacuje "dva novčića" - zapravo, prema izvorniku, dvije lepte. To je bio grčki naziv za najmanju kovanu novčanu jedinicu u Palestini. Marko to odmah za svoje povijesne čitaoce tumači: tj. jedan kvadrant. Udovica je dala "od svoje sirotinje sve što je imala". U izvorniku stoji: "od svoje oskudice". Moralo se vidjeti već po odjeći da je udovica i da je siromašna. Isus je svojim transcendentalnim znanjem uvidio da ona daje sve što ima a drugi višak od svoga imanja. Tim čitanjem misli i materijalnog stanja Isus objavljuje Boga koji sve vidi i sve zna.
Isus hvali udovicu što unutarnje ćudoređe kod nje nije u raskoraku s vanjskim postupcima a kritizira pismoznance i bogate darovatelje što im je u raskoraku vanjsko ponašanje i zbiljska pobožnost kakvu Bog traži i priznaje. Udovica je u svom siromaštvu računala na providnost Božju te se nadala da će Bog blagosloviti njezinu materijalnu žrtvu. Ljudski gledano, postupila je nerazborito. Ali vjernički gledano, željela je iznova prihvatiti svoju ovisnost o Bogu i to je izrazila vanjskim darovanjem svega novca koji je onaj čas posjedovala.
Pismoznanci i bogataši iz današnje zgode mislili su da materijalni darovi nadmašuju osobno zauzimanje, osobno i unutarnje ćudoređe. Pred Bogom nema iznimke. Bog se ne da podmititi niti zavarati ispraznim riječima ili djelima.
Okupljeni na ovoj misi oko Isusa koji živi i preporuča unutarnje ćudoređe, nastojimo tražiti snagu da naši vanjski postupci budu izraz naše unutarnje vjere i pobožnosti.


Subota 21.11.2009.

Dječji zbor u 10.h
Vjeronauk za 8. raz u 9 h. a za 3. u 11h.
LOVRENČIĆ STJEPAN KOMARNICA 25 200
LUKAČIĆ LJUBICA PRILES 39 800
GOMAZ ZVONIMIR SVETI ĐURĐ SELNA 10 200
NOVAK VLADIMIR HRŽENICA V NAZOR 8 300
TUKSOR MARIJA OBRANKOVEC 2M 150
FIŠTREK JAKOB OBRANKOVEC 6 300
HEHET IVANKA SV ĐURĐ DRAVSKA 5 200
HORVA MILKA SESVETE BR RADIĆ 12 200
TIŠLJAR FRANJO SESVETE M GUPCA 31 100
KUHARIĆ IVAN SV ĐURĐ GAJEVA 24 200Jagica Vagjunec r.1922. iz Sesveta, Vinogradska 55

Marija Vagjon r.1916. Sesvete, M. Gupca 51.U
17.11.
Sv. Elizabeta Ugarska
7.30 +Ob. Premec, Bahat i Vađunec                                 
S
18.11.
Pos.baz. Petra i Pavla
17.00 Marijina legija
Č
19.11.
Obadija
P
20.11.
Zlatko
 
S
21.11.
Prikazanje BDM

7.30+Špoljarić Tomo i obitelj, Kos Ivan i Elizabeta, ob Kos i Hajdinjak

N
22.11.
34. NEDJELJA KROZ GODINU
KRIST KRALJ

8.00+Namjesnik Branko Josip, Vukina Mijo Monika Juras Ivan, +Benc Franjo Marija Mirko, Čanji Marija, Borko Ignac Roza Dragica 
9.30 Sesvete
+Jaga Vađunec   
11.00
+Šmer Franjo Stjepan