33. nedjelja kroz godinu"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." "Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'" "Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!' Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'" "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'" "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"

Mt 25,14-30

Traži se super talent a ja doma !
Darovi u vrijeme Božje prividne odsutnosti.


U životu plaćamo razno-razne račune. Osim toga te račune moramo nekomu prikazati. Mislimo li na to da nam je dati račun Bogu za svoj život i za sve što smo sa svojim životom učinili? Bogu nam je danomice davati račune kako bismo mogli otputovati pokrivenih računa.

«Bogu hvala da sam ostao živ!» Poslije različitih nesreća, od prometa do rata, čujemo ovakve izričaje: «Bogu hvala da sam ostao živ!»
Prvi i najveći dar Božji čovjeku jest sam život. Stvarajući nas, Bog nam daje različite darove. No, on to radi «iza kulisa». Bog se «povlači» iz našega života. On daje, a nama život može teći u osjećaju da je On odsutan iz našega života. To nam je iskustvo pripovjedio Isus u prispodobi talentima: Neki se ugledan čovjek spremao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Bog je doputovao na našu zemlju. Stvorio nas za svoje kraljevstvo. Dao nam darove. Njegov se dolazak posebno očituje u dolasku Isusa koji će ponovno doći.

Očekujući njegov povratak, moramo se ponajprije pitati koje mi je darove dao, primjerice, u mom tjelesnom, umnom, emotivnom svijetu; na područjima moga zvanja i zanimanja (braka, duhovnog zvanja, raznih zanimanja). Dakle, koje mi je darove povjerio
Nadalje, kako se osjećam u odnosu na te darove? - Jesam li ih prisvojio? – Zaboravio da su Božji?! To je naša najčešća napast. Ta nas napast uvlači u grijeh oholosti.
- Vrednujem li dovoljno njegove darove? – Podcjenjujem li ih? Podcjenjivanje sebe je velika đavolska podvala i napast. Svaki «šapat» u kojem čujemo: «Ne vrijediš! Ne valjaš!», od Sotone je i njegovih slugu.
- Manipuliram li s njima? – Zlorabim li ih? Što veći dar to veća opasnost da ga upotrijebimo u zlo. Odnosno, dar upotrijebljen za zlo ima nevjerojatno veliku razornu moć. Ono što se godinama gradilo, zlom se u hipu može srušiti.
- Pokrivam li se s Božjim darovima? - Koristim li ih samo da bih životario ili živio od njih i dao drugima da živi od njih? Jer kaže sv. Pavao: Različiti su darovi, a isti Bog. I svaki je dar na opće dobro. Ljudi u bogatijim krajevima u većoj su opasnosti da upadnu u lijenost nego oni u siromašnim koji se moraju boriti za svoju egzistenciju. (Jeli naš kraj bogat, prosudite sami! Koliko smo lijeni, prosudite sami!)
- Koristim li se Božjim talentima odgovorno ili me blokira strah? «Ziheraštvo» je kočnica života, kočnica promjena, a života nema bez promjena. Otpor promjenama, otpor je životu. Strahom od rizika riskiramo život. Možemo izbjeći sve rizike, ali nas napušta osjećaj da smo živjeli i da živimo.  

Kad završi vrijeme Božje prividne odsutnosti iz našega života, Bog će me pitati kako sam iskoristio njegove talente. A dotle se meni pitati: - Vidiš li me, Bože, kao onog tko se unatoč strahu i riziku ipak trudio koristiti tvoje darove? Kako ti, Bože, vrednuješ moj trud? Ne uvedi me u napast! Pošalji Duha Svetoga, djelitelja tvojih darova, da s njim zasučem rukave kako bih iskoristio tvoje darove. Oslobodi me straha da zaprljam ruke,jer gore su čiste prazne ruke nego radišne prljave. I daj da svime što jesam i što činim slavim Tebe svoga Stvoritelja i Suradnika.


Problemi s orguljam u župnoj crkvi – Ovaj tjedan održani su sastanci sa vijećnicima ŽEV i ŽPV u svezi popravka naših orgulja. U zaključnim izjavama nekako svi naginjemo da bi išli na temeljni popravak orgulja u župnoj crkvi.  Za takav zahvat potreban je veći iznos novca. Ovaj tjedan ćemo probati složiti financijsku konstrukciju, donatore i vrijeme popravka. Kad na bude sve jasno donijet ćemo zajedničku odluku


Napuknuo pjevački kor u kapeli Svih Sveti – Sesvete. Kao župnik upozorio sam vijećnike ŽEV i ŽPV da bi pod hitno trebalo renovirati kor koji prijeti našim glavama, kada se na njemu nalaze pjevači i ostali.
Dosadašnji kor bi se trebao sanirati. Prijedlog je da se kod sanacije kor malo poveća jer je kapelica već sada premala za bogoslužje. Sakristija je prenatrpana kao i lađa crkve a pjevači su u dosadašnjem koru ako astronauti u svojoj kupoli. Povećanjem se nebi narušio izgled kapele  a dodatnih 20 kvadrati bi i te kao dobro došlo. Kad smo obnavljali strušku kapelu i dogovarali o njezinom proširenju, mnogi su to odbili  a sada je većini zbog toga žao. O tome malo razmislimo pa donesimo pametnu odluku.
KRIZMANICI Zajedno 8A i 8B četvrtak u 15 sati.

PRVOPRIČESNICI Zajedno 3A i 3B srijeda u 15.30 h.Djelatnici našeg župnog Karitasa sudjelovali su 12.11.2011. u Varaždinu na duhovnoj obnovi za voditelje i djelatnike župnih caritasa. Predavač je bio Ivica Šola a tema je bila „Crkva i mediji“ 
                     
                  Svi milodari koje smo sakupljali su uplaćeni:

*JEDNA SVIJEĆA GORI DUŽE – za tu akciju Caritasa župa je uplatili 2000. kn.
*Misijska Nedjelja – u centralu za misije u VŽ uplaćeno  je 1800 kn.
*Za crkvu Hrvatskih mučenika je uplaćen iznos od 1000. kn

*Stigli novi kalendari za 2012. godinu. Nabavite ih kod zvonara.
      12 lisni -10 kn a 1 lisni – 1. kunu i džepni kartončić 1 kunu.
                   Danica je 35 kn a džepni knjižica 5 kn.

Tko želi pokloniti borove za Božić? Javite mi.


ŠPOLJARIĆ ZVONKO  HRŽENICA VINOGRADSKA 21 200
BANJKOVEC KATICA HRŽENICA VARAŽDINSKA 21 200
TUREK SLAVKO SESVETE BR RADIĆA 23 150
VUKINA ZORAN LUKA 35 200
JANTOL KREŠIMIR SESVETE M GUPCA 40 200Matej Rajh r.2011.
sin Igora i Marine iz Sv Đurđa, Cvjetna 1.Ozivaju se

Stjepan Pošta
r. 1973. iz Hrženice Br. Raidać i Anita Ratkajec r.1980. iz Hrženice .

Vjenčane je 26.11.2011. u Sv. Đurđu.
Za ženidbenu zapreku javite župniku.P
14.11.
Sv.Nikola. Tavelić
7.30 +Jantol Josip i Dragica Kovaček Jakob i sin Ivan, Matijašić Ivan Verica i Novak Zlata i Vjekoslav
U
15.11.
Sv. Albert Veliki
S
16.11.
S. Margareta Škotska
17.00 ML
Č
17.11.
Sv Elizabeta Ugarska  
P
18.11.
Posveta bazilika Sv. Petra i Pavla
17.00 +ob. Premec, Vađunec i Bahat
17.30 ML - sastanak kurije
S
19.11.
Sv. Obadija
7.30
9.00 Susret ministranata
N
20.11.
KRIST KRALJ
8.00+Špoljarić Tomo i obitelj, ob.Kos i ob.Hajdinjak +Kosi Josip, Danica, August i ob. Kovaček +Čurila Josip, Kosi Josip, Krušelj Josip,Međimorec Ivan,Ivanka i Marija
9.30 Sesvete + Šantek Ljubica Ivan , Petak Franjo +Katarina Horvat, Tomo, Đuro Marija
11.00pp. +Šmer Ruža Franjo Stjepan