34. kroz godinuNato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si židovski kralj?" Isus odgovori: "Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?" Pilat odvrati: "Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?" Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde." Nato mu reče Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."


Iv 18,33b-37

Na kraju crkvene godine slavimo svetkovinu Krista kralja svega stvorenoga. Time Crkva želi naglasiti da nismo bez cilja i svrhe ovdje na zemlji i da nam je svakome jednom položiti račun o svome životu Onome kojemu sve živi. Konačna riječ i odluka o našoj sudbini ipak je u Božjim rukama. A Isus nam je najbolje pokazao kakav je Bog i što očekuje od nas. U svjetlu te istine spasonosno je priznati stvarnost vlastite grješnosti i zazvati njegovo milosrđe.
Nabavite nove crkvene Kalendare za 2010.
Cijena 12-listnih je 10 kn a jednolisni je po 1 kn. Javite se zvonarima.

Dana 20.11.2009. - dekan Ludbreškog dekanata, Ivica Košutić obavio je kanonsku vizitaciju u našoj župi.

Srijeda 25.11.2009.

sastanak za djelatnike župnog caritasa u 18.00 h.

Četvrtak 26.11.2009.

19.00 - Sastanak odrasli za Krizmu i Privu pričest

Subota 28.11.2009.

Ministrantski sastanak i Dječji zbor u 10.h
Vjeronauk za 8. raz u 9 h. a za 3. u 11h.


HORVATIĆ ANA OBRANKOVEC 3 150
BAHAT ZDRAVKO SESVETE VINOGRADSKA 200
KOSIR IVAN SESVETE BR RADIĆA 28 150
ŠTAGAR ZVONKO KARLOVEC DRAVSKA 10 300
MIHICA ZLATKO HRŽENICA LUDBREŠKA7 200
VAĐON KRUNO SESVETE BR RADIĆA 35 200
KOVAČEK ZVONIMIR SESVETE M GUPCA 6 250
NIKOLIĆ BLAŠKO HRŽENICA VARAŽDIN 22 300
AMADORI IVICA KARLOVEC GLAVNA 27 200
KOVAČEK IVAN SV ĐURĐ BR RADIĆA 28 200Kosi Josip r. 1935. iz Karlovca Dravska 23U
24.11.
Sv Andrija Dung-Lac
7.30+Juričan Pavla Mijo 
10.00 Krona Martijanec
PRIPREMITE ADVENTSKI VIJENAC U SVOJIM OBITELJIMA
S
25.11.
Sveta Katarina Aleksandrijska
7.30+Šipek Ivan Kata, Orlović Ignac Kata
7.50 +Klemen Đurđica
17.00 MARIJINA LEGIJA
18.Caritas
Č
26.11.
Siricije
7.30+Zvonimir Belović
19.00 - Sastanak odrasli za Krizmu i Privu pričest
P
27.11.
Valerija
7.30+Lončarić Ivan Zlatko Lončarić, Ratkajec Milan Marta
S
28.11.
Jakov Markijski
7.30+Benc Jalža Tomo i Jela Sačer
N
29.11.
1.DOŠAŠĆA
8.00+ pro populo
9.30 Hrženica ++Josip Kosir +Ob. Blažic Ivan +Palfi Marija Fanjo +Ivan Čanaki +Paula Kraus
11.00+Namjesnik Pavao + Josipa Mirko Borak