34. nedjelja kroz godinuU ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«


Mt 25, 31-46


U sretnim trenucima slavi Boga.
U teškim trenucima traži Boga.
U tihim trenucima obožavaj Boga.
U bolnim trenucima uzdaj se u Boga.
U svakom trenutku zahvaljuj Bogu.Propustimo li sada izreći dobru riječ, napose riječ zahvalnu,
riječ oproštenja, moglo bi nam se dogoditi da je više nikada
ne budemo u prilici izreći.
Propustimo li sada one s kojima živimo, ohrabriti za život - ohrabriti
ih onime što jesmo i u što vjerujemo - moglo bi se dogoditi da ih
kroz mnoge dane budemo trebali promatrati kako nesigurna koraka
prolaze svojim životnim putevima.
Ne obasjamo li svojim osmjehom lica onih koje susrećemo,
ne budemo li otvoreni za osmjeh njihova bića,
nebo u nama  - i među nama - moglo bi za vazda biti tmurno.
Ne kažemo li sada:
Neka mi bude po tvojoj riječi… ili:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju  tvoju…,
tko zna hoćemo li ikada biti u prilici to reći. I što će tada to značiti?
Moglo bi se dogoditi da nam ono što nam je ponuđeno
kao jaram sladak i breme lako, bude jaram gorak i breme koje lomi.
Ne odazovemo li se sada Božjim nadahnućima, moglo bi se dogoditi
da utrnemo ono što se utrnuti ne može - darove njegove ljubavi.
Ne zagrlimo li danas one koji su nam u srcu, ne reknemo li im zagrljejem ono što se riječima ne može, moglo bi se dogoditi da će i njima i nama valjati poživjeti bez željno iščekivane poruke, bez poruke koja sve čini novo.
Ne pođemo li danas ususret onima koji pate,
moglo bi se dogoditi da duša uvene u nama.
Ne budemo li danas ljudi preobilna i zauzeta mira,
ne bude li se i po nama nebo održavalo na ovim zemnim putevima,
kako će i ljudi i Bog ovdje naći svoj dom?
Koliko god je dana, koliko god  godina pred nama, posljednja su vremena, sestre i braćo moja….

  NEDJELJA KRISTA KRALJA

    Dobro nam je poznat prizor parnice našeg Gospodina Isusa Krista u Jeruzalemu. Pred ponosnim rimskim sucem Poncijem Pilatom stajao je Isus koji je bio dobro poznat po svoj Judeji, Samariji i Galileji radi svojih djela i svoje nauke. I Pilat mu postavi pitanje: „Jesi li ti kralj židovski?“
U sudskoj dvorani odjeknuo je Isusov glas:
„Jest, ja sam kralj! Ali kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi kraljevstvo moje bilo od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile da ne budem predan Židovima, ali kraljevstvo moje nije odavde.“ (Iv 18, 36).
Pilat sigurno nije očekivao ovakav odgovor i zato mu je postavio pitanje: „Dakle, ti si kralj?“ (Iv 18, 37).
Isusov odgovor je glasio: „Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet, da svjedočim istinu. Svaki, koji je od istine, sluša glas moj.“
Ovakav odgovor je još više začudio Poncije Pilata. Nije mogao shvatiti da Isus može biti kralj. Isus je bio izranjen, bez svojih dvorova, vojske, bez ičega što bi ličilo na zemaljske kraljeve. Poncije Pilat bojao se Židova da će ga tužiti caru u Rim, te osudi Isusa na smrt. A sigurno je u sebi opravdavao ovaj okrutni čin time što je mislio da će Isus, kad bude razapet na križ biti zauvijek izbrisan iz misli i srdaca ljudi, i da se više nikada nitko neće za njim oduševljavati niti će ga itko više spominjati. Vidimo da se Pilat ljuto prevario.
U 20. stoljeću papa Pio XI. ustanovio je 1925. svetkovinu Isusa Krista kralja. Sa ovom svetkovinom htio je papa staviti pred oči čitavog čovječanstva ovu istinu o kraljevstvu Isusovu i htio je doviknuti ljudima današnjice koji su izmoreni bratoubilačkim ratovima i nemirima:
„Isus Krist je kralj! Bez njega nema pravde, nema mira, nema sreće.“
U naše vrijeme kada se ljudi dive znanstvenicima koji su zamislili, ostvarili i poslali u svemir satelite, u isto vrijeme zaboravljaju odati počast, poštovanje i poklon onom Veleumu koji je ispunio neizmjerne svemirske prostore bezbrojnim, daleko većim nebeskim satelitima i svakome od njih točno odredio staze kojima putuju. Sva svemirska tjelesa tihom pjesmom divnoga reda i zakonitosti slave svoga Kralja i Gospodara.
Isus je kralj neba i zemlje i radi toga, što je kao Bogočovjek glava, središte i cilj svega što postoji. Što sve nije podnio, pretrpio Gospodin radi nas, da postane našim kraljem?
Drugi se kraljevi rađaju u zlatnim kolijevkama. On je izbačen izvan grada i dolazi na svijet u hladnoj štali, a tvrde jasle njegov su ležaj.
Drugi kraljevi provode svoj život na zemlji dosta lagodno i bezbrižno.

 

Isus je prolazio usred svojih suvremenika neshvaćen i od mnogih prezren.
Prijestolja zemaljskih kraljeva počivaju često na potocima prolivene krvi.
A naš Krist Kralj sam prolijeva svoju presvetu krv, vlastiti život daje
na drvetu križa, umire za nas, da bi postao našim Kraljem.
Isus Krist je Kralj, ali ne kao zemaljski kraljevi. Oni kraljuju više ili manje godina, a njihovom smrću završava i njihovo kraljevanje, a Isus je tek po smrti počeo kraljevati i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
Kad je Isus uskrsnuo, poručio je učenicima da idu u Galileju i tamo će ga vidjeti. Rekao im je: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite i naučavajte sve narode!“ (Mt 28, 18).
Da li je ikada na zemlji bio kralj koji je imao svu vlast ne nebu i na zemlji? Ne. Jedini je to Isus. Zato je mogao zapovijedati i moru i vjetru, liječiti bolesne i uskrisavati mrtve. Njegovo kraljevanje je blago i milo. On ne nameće poreza, ne lijeva topove, ne bavi se atomskim bombama, ne kuje puške. On je kralj koji vodi duše sa zemlje u Kraljevstvo Nebesko.

   Podanici njegova kraljevstva nisu robovi, ni sluge, nego prijatelji i braća njegova. On svoje podanike neprestano uči, opominje i tješi. Dao nam je duhovnu hranu po svetim sakramentima i molitvom, a nadasve njegovim tijelom i krvlju. Mogu ljudi i ne priznavati Isusa Krista kraljem. Slobodni su u svojoj odluci. Ali svatko od nas mora znati da bez Njega ne možemo naći pravu sreću niti pravi mir. Amen.VJERONAUK KOD KUĆE:

-Prvopričesnici riješiti 6. i 7. str. u skripti.
-Krizmanici pročitati i riješiti 5. i 6. str.Počeli smo ostavrivati projekt obnove ograde oko naše župne crkve.
Načelnik općine Sveti Đurđ Josip Jany i župnik župe Sveti Đurđ Vlado Borak dogovorili su investiciju izgradnje ograde oko crkve u Svetom Đurđu. Općina Sveti Đurđ će u potpunosti financirati ovaj projekt, vrijednost investicije iznosi cca 150.000,00 kn, a odvijala bi se u dvije etape. Ove godine nakon rušenja postojeće ograde izbetonirao bi se temelj te parapet, a iduće godine izgradnja kovane ograde i uređenje okoliša. U izgradnju ograde angažirani su općinski poduzetnici „Tuksor“ i „Kraljić“, te komunalni djelatnici općine. Za izgradnju kovane ograde bit će angažirani također domaći poduzetnici. To je još jedan segment koji vodi urednosti i uređenosti općine Sveti Đurđ, te ostalih naselja općine. A i dobra suradnja općine Sveti Đurđ i župe Sveti Đurđ, a i načelnika općine Josipa Janyja i župnika župe Sveti Đurđ Vlade Boraka.


AMADORI IVICA KARLOVEC GLAVNA 27
200
MUŽIC JOSIP HRŽENICA LUDBREŠKA 19
400
ŠILC FRANJO LUKA 30
200
JKOPOVIĆ MILICA SV ĐURĐ 3
200
BELOVARI ZORAN KARLOVEC SREDNJA 24
200
ŠTIGLEC LJUBICA STRUGA 36
350
PREMEC BOŽO STRUGA 110
200
VAĐUNEC MARIJA HRŽENICA VARAŽDISNKA 28
100
HORVATIĆ MIRJANA HRŽENICA LUDBREŠKA 21
100


Danica Štiglec
r. 1940. iz Struge 36.

Josip Mužic
r. 1947. iz Hrženice, Ludbreška 19.

Ana Kanižaj
r. 1942 iz Sesveta, Vinogradska 45.

Marija Hajdinjak
r. 1952. iz Sv. Đurđa, V. Lisinski 1.

Branka Kovać
r. 1947. iz Prilesa 48.

Ivan Fleten
r. 1941. iz Hrženice, Dravska 26.

Mir im vječni!
P
23.11. Sv. Klement  
U
24.11. Sv. Andrija Dung-Lac 7.30
S
25.11. Sv. Ktarina Aleksandrijska 7.30
Č
26.11. Sv. Konrad i Gebhard 7.30
P
27.11. Sv. Modest 7.30
S
28.11. Sv. Jakov Markijski 7.30
N
29.11.
1. nedjelja došašća

8.00 SĐ +Ivka Ignac Kata Orlović, Ivan Kata Šipek
+Goran Zlatar, Anica Frančić, Tea Kovačić
+Ivan Katica Zlatko Štabi +Pavao Namjesnik 
+Zvonko Silvija Ivan Ana Valenko  i ob. Pecig
+Vlado Antun Belović, Jalža Benc, Tomo Jela Đuro Sačer,
9.30 Struga +Franjo Funtek i ob. +Franjo Kuhrić i ob.
+Danica Štiglec

11.00 SĐ +Branko Bestijanić