3. nedjelja kroz godinuKad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje ­stoji napisano: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.“ Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Isus je došao proglasiti godinu milosti Gospodnje. To je u SZ bila godina (svaka 50-ta) kad su se praštali svi dugovi, oslobađali robovi, zaustavljali ratovi, svatko je mogao svoj život početi ispočetka. Međutim, Isus je došao proglasiti godinu milosti Gospodnje koja više nikada neće prestati, jer je trajan i njegov dar oproštenja svih dugova, jer je trajan i njegov dar ljubavi i slobode. Živimo neprestano u toj milosnoj godini ako živimo u Isusu, ako smo s njime jedno. Jer, Isus je naša sloboda, Isus je naša milosna godina, Isus je naš život. Prihvatimo tu milost!

Duh Gospodnji je na meni, jer me Gospodin pomaza. On me posla siromasima naviještati veselu vijest, zarobljenima slobodu i slijepima vid, da oslobodim potlačene i navijestim godinu milosti Gospodnje. Lk ,18.

Američki misionar Stanley Jones je dugo godina bio misionar u Indiji i u svojoj knjizi «Krist za okruglim stolom« govori o mnogim razgovorima koje je vodio sa brahmanima. Sve se svodilo konačno na pitanje «koliko je dalek put do Boga«. Odgovor indijskih mudraca je bio uvijek jednak : «put do Boga je neizmjerno dalek i on je toliko dalek da je jedan ljudski život kratak da bi se svladala razdaljina i zato su potrebna brojna ponavljanja života.«

Ovom mišljenju suprotstavlja Stanley Jones Radosnu vijest : «u Isusu Kristu sam Bog je došao da prevlada ovu razdaljinu, on traži najprije blizinu onih koji su bili u tami i sjeni smrti. Na to je većina slušatelja klimala glavom da je to prejednostavno da bi bilo istinito. Ipak se događalo da je ponekad netko primio kršćansku vjeru, a onda je priznao da je nakon određenog vremena ušao u mir i radost u njegovo srce koje mu nije mogla donijeti ni joga, ni zen meditacije.

Ondje gdje nas pogađa njegova ljubav i milosrđe, tu će sve biti novo u našem životu, tada ćemo spoznati u neko vrijeme, da se u nama osjeća mir i spoznaja koju ne možemo ničim drugim dohvatiti. Recimo to preciznije: jer u svojoj bijedi smijemo doživjeti spasenje, pokušavamo i druge spašavati, jer su nam se oči otvorile zbog njegove blizine, onda ćemo i našim bližnjima pomoći da budu oni koji će vidjeti, jer nas je on oslobodio grijeha i krivnje, možemo i mi drugima oprostiti. Bert Brecht je jednom rekao: »Najprije se mora promijeniti čovjek da bi mogao promijeniti svijet.» Upravo je tako. Danas, sada, ovog trenutka nudi nam Isus svoje spasenje. Dopustimo mu da nas izmijeni.

A sada zamislite kad bismo svaki dan započimali rečenicom: «Znam da me Bog ljubi i prihvaća. Danas mi on daruje svoje spasenje!», kako bi bio sasvim drugačiji tijek toga dana?

Molitva svetog Tome Akvinskoga
za mudro uređenje životaUdijeli mi, milosrdni Bože, da žarko želim što je tebi milo, razborito istražujem, istinski prepoznajem i savršeno ispunjam na hvalu i slavu tvoga Imena. Uredi, moj Bože, moje življenje: ono što od mene tražiš da činim, daj mi da znam, i daj da to izvršim kako koristi duši mojoj.
Daj mi, Gospodine Bože moj, da u sreći i protivštinama ne zakažem,
da se u njoj ne uznesem, a u njima ne postanem malodušan.
Nek se ničemu ne radujem ili ni zbog čega ne žalim,
osim onomu što vodi k tebi, ili zbog onoga što odvodi od tebe.
Nek se nikome ne želim svidjeti ili nek se nikome ne bojim zamjeriti,
osim tebi. Nek mi omrznu, Gospodine, sve prolazne stvari,
a nek mi drago bude sve što je tvoje. Nek mi bude mrska radost koja je bez tebe, i nek ne želim ništa što je izvan tebe. Nek mi se sviđa, Gospodine, rad za tebe, a nek mi je dosadan svaki počinak koji je bez tebe. Daj mi, Gospodine, da često k tebi podignem srce svoje, a u svom se pomanjkanju stalno kajem, s odlukom da se popravim.
Učini me, Gospodine Bože moj, poslušnim bez protivljenja, siromašnim bez malodušnosti, čistim bez patvorenja, strpljivim bez mrmljanja; poniznim bez pretvaranja, veselim bez raspuštenosti, žalosnim bez malodušnosti, zrelim bez tromosti; pokretljivim bez lakoumnosti,
bogobojaznim bez očajanja; istinitim bez dvoličnosti,
i da dobro činim bez preuzetnosti; da bližnjega opomenem bez oholosti
te potičem na dobro, riječju i primjerom, bez pretvaranja.
Daj mi, Gospodine Bože, srce budno, da ga ni jedna radoznala misao ne odvrati od tebe, daj srce plemenito da ga ni jedan nedostojan osjećaj
ne povuče dolje; daj srce ispravno da ga nijedna naopaka nakana
ne usmjeri nakrivo; daj srce čvrsto da ga ne slomi ni jedna nevolja; daj srce slobodno da ga ni jedan silovit osjećaj sebi ne podvrgne.
Udijeli mi, Gospodine Bože moj, um koji će te spoznati,
marljivost koja će te tražiti, mudrost koja će te naći;
ponašanje koje će ti se sviđati, ustrajnost koja će te pouzdano čekati,
i pouzdanje koje će te konačno zagrliti. Daj da ovdje u duhu
pokore podnosim kazne, da se na ovom putovanju po milosti
služim tvojim dobročinstvima i da u slavi u nebu uživam tvoje radosti.
Koji živiš i kraljuješ, Bože, u sve vijeke vjekova.
SELJAČKA LOGIKA

- Uz lokalnu cestu s one strane Fužina u Gorskom kotaru pastir je pasao ovce. Tvornički novi Jeep Grand Cherokke kraj njega, škripeći gumama, divlje zakoči. Šofer, mladić obučen u Brioni odjeći, Cerrutti cipelama s Ray Ban naočalama, Omega švicarskim satom i BHS (Bussiness High School) kravatom iskoči iz vozila i upita pastira: "Hoćeš li mi dati jednu ovcu, ako pogodim, koliko ih imaš u stadu?" Pastir pogleda mladića, na to na gmižuće stado koje pase i reče: "Slažem se, da!" Mladić parkira auto uz cestu, uključi note-book i bežični modem, skenira pašnjak preko satelita i GPS-a (Global Position System), otvori bazu podataka i 60 Excel tabela, punih algoritama, na to isprinta 150 stranica dugi izvještaj na high-tec mini pisaću. Okrene se pastiru i kaže: "Tu imaš točno 1.586 ovaca." Pastir odgovori: "Kažimo, da imaš pravo. Uzmi ovcu." Mladić uzme jednu od životinja i stavi je otraga u vozilo. Kada se je pripremao odvesti, pastir ga pogleda i upita: "Dali ćeš mi vratiti to što si mi uzeo, ako pogodim tvoje zanimanje?" Mladić odgovorni: "Svakako!" Pastir na brzinu odvali: "Ti si savjetnik u vladi gospodina Milanovića." "Upravo tako! Kako si pogodio?" "Veoma jednostavno", odgovori pastir. "Prvo, došao si nepozvan. Drugo: izračunao si mi nešto, što ja već znam. Treće: O mojem radu nemaš pojma i zato žarko želim, da mi vratiš mojega psa!"

 HRASTIĆ VLADO
KARLOVEC MIRNA 16
200
ŠMER LJUBICA PRILES 7D
300
KOSI RADE KARLOVEC DRAVSKA 23
800
KOVAČEK JOSIP PRILES 34
200
NOVAK TIHOMIR STRUGA 64
300
HORVAT MARIJA STRUGA 15
200
KRISTANOVIĆ PAVAO HRŽENICA BR RADIAĆA 45
400Damir Horvat r.1988. iz Cirkovljana i Martina Žganec r.1988. iz Karlovca L. Srednja 11.

Vjenčanje je 5.2.2016. u Prelogu.

Za ženidbenu zapreku javite župnom uredu.
Dragim mladencima želimo mnogo sreće i Božjeg blagoslova
u njihovom zajedničkom životu.


P
25.01. obraćenje sv. Pavla 11.00 Klečanje - Martijanec
16.00 Sv. Misa i Roditeljski sastanak -prvpa pričest
U
26.01. Sv. Timotej i Tit  
S
27.01. Sv. Anđela Merici 17.00 Marijina legija  
Č
28.01. Sv. Toma Akvinski    
P
29.01. Zdeslav 7.30 +Šmer Marija Ivan  
S
30.01. Tina 7.30  
N
31.01.
4. NKG 8.00 +Špoljarić Tomo i ob. +Ob. Kos i Hajdinjak +Orlović Ivica Franjo, Gril Mijo i ob. Tkalec Roza +Kovačić Franjo i Franca
9.30 Struga +Štefanija Ivan Goran Stjepan Cecilija Franjo Bračko + Ob. Cvetko
11.00 Zahvalnica za 50. god. braka –Terezija i Pavao Kristanović