4. Nedjelja DošašćaA rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih." Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog! Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Mt 1,18-24

Naša mama nije znala da će anđeo zaustaviti u snu zaručnika joj Josipa da je ne otpusti trudnu, kao što nije znala, da bi je Josip uopće mogao, po svojoj ljudskosti i dobroti, pismom otpustiti.
Zato nije znala da neće biti kažnjena, kako su običaji toga doba predviđali, kada se njezina trudnoća, bez muža, počne zamjećivati.
Zaodjenula je svoju situaciju samo viješću divnog arkanđela Gabrijela rekavši u sebi: Neka mi bude po Volji Tvojoj.


ISUSOV ROĐENDANDragi prijatelju, kao što znaš, ponovno se približava dan moga rođendana. Svake se godine u svijetu priređuje slavlje meni u čast. Vjerujem da će se isto ponaviti i ove godine.
Ugodno je znati, da neke osobe barem jedan dan u godini, misle na mene. Kao što znaš, još prije mnogo godina započeli su slaviti moj rođendan. U početku je izgledalo da razumiju i zahvaljuju na onomu što sam učnio za njih.
DANAS je malo onih koji razumiju što slave. Ljudi se okupljaju i slave, ali ne znaju o čemu se radi.
Sjećam se, prošle godine kada je stigao moj rođendan, ljudi su naveliko slavili u moju čast. Stolovi su bili puni, sve okićeno, puno poklona... ali mene nisu niti pozvali!
Meni u čast su slavili, ali me ne pozvaše!!!
Slavlje je bilo upriličeno u moju čast, ali kad je došao taj dan, mene su ostavili vani, vrata za me su bila zatvorena...makar sam žarko želio s njima slaviti!
Istinu govoreći, nisam se iznenadio, jer u zadnje vrijeme mnogi mi zatvaraju vrata. Kako me ne pozvaše, bez buke i smetnje, ušao sam tiho i sjeo u jedan kut.
Svi su nazdravljali i veselili se. U jednom trenutku unutra je ušao jedan STARAC (djed Bozicnjak) sa dugom bijelom bradom, obučen u crveno. Umorno je sjeo na fotelju, i svi su potrčali k njemu, veseleći se, kao da je veselje njemu u čast.
Točno u 24 sata, svi su počeli nazdravljati, grliti se i čestitati.
Ja sam, također, ispružio ruke, očekujući da će me netko zagrliti.
I znaš što? Nitko me ne zagrli. Baš nitko!
Zatim su započeli jedni drugima davati poklone.
Približih se da vidim, da slučajno nemaju kakav poklon i za mene, možda neki dječiji crtež, pismo, ili rodjendanska čestitka sa par lijepih riječi... Ali, nije bilo ništa za mene. Baš ništa!
Kako bi se ti osjećao, kad bi na dan tvojega rođendana, jedni druge darivali, a tebi ne daju ništa? Shvatih da sam suvišan na ovom rođendanu, stoga tužno i bez buke izadjoh i za sobom zatvorih vrata.

(Dragi prijatelji, dobro razmislite što je bit Božića, što je zapravo Božić. Božić, nije stol pun ića i pića, nisu skupi pokloni ispod Bora, Božić je RODJENJE ISUSA KRISTA. Nemojte dozvoliti da vam Isus tada bude na zadnjem mjestu, "iza vrata" kao u ovoj priči. BVB.)


Borove za Božić


su darovali Štefica Horavt iz Luke (3) Sačer Dragutin iz Obrankovca (1) Tkalec Zlatko iz Sv. Đurđa (1) Sačer Zlatko iz Sv. Đurđa (1) Gača Katica iz Sesveta (1) Horvat Josip iz Sesveta (1) Struga (1)

Općina Sveti Đurđ


darovala je na kraju ove godine, još za potrebe naše župne zajednice 6.000 kn. Hvala načelniku Josipu Jany i članovima općinskog vijeća na svesrdnoj pomoći koju nam iskazaše sada a i tokom čitave godine. Preporučamo se i za vremena koja nam dolaz, dakle i za godinu 2014. kada se pripremao za obnovu vanjske žbuke na župnoj crkvi

Hvala što su su vrijeme došašća dolazili redovno u tjednu na misu i time činili ovaj advent živim: Bahat Marija, Špoljarić Kata, Petak Frncika, Kapusta Slavica, Namjesnik Đurđica, Kavran Katarina, Stančiin Štefanija, Gomaz Kata, Ljerka Bahat i Joža Kuharić

Župni vjeronauk


Do dalnjega nema župnog vjeronauka

STATISTIKA 2013Obiteljski dar darovalo je 550 obitelji.
Od umrlih, 12 osoba se nije ispovijedalo od ženidbe, a kamo li da se barem godišnje jednom pričeste i ispovjede i tako odu s ovog svijeta.

Bilo je 36 krizmanih i 31 prvopričesnika.
Imamo 356 učenika i 353 vjeroučenika.
Za ostalo podatke vidi niže tablicu.
Podijeljeno je 20500 pričesti.

Svi koji se misle vjenčati u dogledno vrijeme, mogu ovdje pogledati mjesto i datum predbračnih tečajeva.

Ovdje se prijavite za zaručnički tečaj

Tečaj je nužan preduvjet za sklapanje braka i svakako nedjeljnja sv. Misa. - Javite mi.
STATISTIKA 2013

Umrli

Vjenčani

Kršteni

HRŽENICA

5

7

4

KARLOVEC

8

2

6

KOMARNICA

4

3

6

LUKA

5

1

0

OBRANKOVEC

2

0

3

PRILES

2

1

4

SESVETE

6

2

4

STRUGA

8

0

5

SVETI ĐURĐ

7

2

6

ROMI

1

0

4

STRANCI

4

0

4

ukupno

52

15 parova

46

          samo župa

48

18

42
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Marija Bahatr. 10931.
iz Sv. Đurđa Dravska 14,

Veronika Štabi r. 1946.
Iz Hrženice Br Radića 17.

Mir i svjetlot im vječna.
P
23.12.
Viktorija 7.30 +Kovaček Stjepan Ivka
19.00 Meditacija – župna dovarana
 
U
24.12.
Badnjak 17.00 Polnoćka za djecu
23.30 Zbor pjeva a recitatori recitiraju
24.00 +Polnoćka +Lončarić Franjo
 
S
25.12.
Božić 8.00 SĐ- Gomaz Ivka Ivan, Šestak Vid Marija
9.30 Struga +Krušelj Ana +Novak Štefica Tomo, Krušelj Sabina, Štiglec Monika +Horvat Agneza Josip Franjo Ana +Rus Marija Antun +Bačani Ana, ob Horvat, Krušelj, Šmic, Okić Lončar
11.00 SĐ pro populo
 
Č
26.12.
sv. Stejepan mučenik 8.00 +Zgrizek Stjepan +Kosi Stjepan + Cvetko Stjepan Ana Ivan i ob Bačani +Đuro Čurila
9.30 Sesvete + pro populo
11.00 +Štefica Antun Ivan Tomo Bohnec, Tihomir Dijanošić Ivan Ivančić Stjepan Prebegvoić +Lukačić Mladen, Pačalat Stjepan Josip Jelana +Novosel Stjepan i ob i Ob Šmer
18.00 Božićni-novogodišnji koncert – Župni zbor
Sveti Đurđ Cvjetna ul. u 13.00 h
P
27.12.
Sv. Ivan apostol 7.30 +Katarina Funtek Sveti Đurđ ostatak
S
28.12.
Nevina DJEČICA 7.00 +Franjo Kovaček
18.00 Božićni koncert – Župni zbor Sv Juraja
Karlovec 8 h
N
29.12.
NEDJELJA SVETE OBITELJI 8.00 +Marija Bahat
9.30 Hrženica +Novak Danica + Ivan Ivana Ratkajec, Novak Paulina Ivan, Čanaki Ivan Stjepan Cecilija
11.00 +Horvatić Ivan Jela Ruža Julijana Mirko Katica Stjepan, Juričan Pavao Miško +Bačani Ivan Julka Ruža Mijo, Amadori Josip
HR 1P
Karlovec 13.00 h
P
30.12.
Feliks 7.00 Sesvete 8 h
U
31.12.
Silvestar 18.00 ZAHVALNICA +Jurica Prtenjača Priles 8.00 h
S
01.01.
NOVA GODINA
SV. MARIJA BOGORODICA
8.00
9.30 Struga+

11.00 +Kuharić Franjo i Biškup Marija r. Kuharić
 
Č
02.01.
Sv. Bazilije Veliki 7.00 Struga 8 h
P
03.01.
Danijel 7.00 Hrženica 8 h
S
04.01.
Anđela Folijanska 7.00 Hrženica 8 h
N
05.01.
DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU 8.00 +Milivoj Žganjer +Đuro Marija Adolf Koščak
9.30 Sesvete
11.00 + pro populo
Sesvete 13.00 Vinogradska
P
06.01.
TRI KRALJA BOGOJAVLJANJE 8.00+Kovač Franjo, i ob. špoljarić
9.30 HRŽENIICA
11.00 KARLOVEC
+Turković Franjo Terezija
Obrankovec 8.00
U
07.01.
Zorislav 7.00 Luka 8 h Komarnica