4.korizmena nedjelja

Dom i tuđina

Izgubljeni sin želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Čovjek se s pravom pita zašto ih sam nije uzeo, ta nitko mu to nije branio, niti bi se to primijetilo na svinjama. Polazeći od te činjenice mogli bismo zaključiti da naglasak nije na rogačima, nego na riječi nitko. Želio se nasititi rogačima a još više je kraj sebe želio imati nekoga tko bi ga volio. Osjećao se jako osamljenim.Gladovao je za čovjekom koji bi ga volio. Boljela ga spoznaja da je u očima ljudi postao nitko i ništa. A kako lijepo se s ljudima ophodilo u roditeljskom domu! Nema druge: Ustat ću i poći svome ocu! Moju glad može utažiti jedino toplina roditeljskog doma.

Razmišljanja i postupanja starijeg sina idu u drugom smjeru: Neću više živjeti s ocem! Nije imao osjećaja za očinsku ljubav koju je čitavo vrijeme uživao. Ionako hladan odnos prema ocu postao je povratkom mlađeg brata još hladniji. Stariji je zamjerao ocu što je dao zaklati ugojeno tele i što je pripremio gozbu. Nije se odazvao pozivu da uđe u kuću i da se veseli zajedno s ostalim ukućanima. Nije imao razumijevanja za izgubljenost mlađeg brata, njegov ga povratak nije nimalo dirnuo, njegovo pokajanje nije prihvaćao. Zaljubljen u sebe samoga, uvjeren da je jedino on u pravu, nije htio ljubiti ni biti ljubljen. Sve se više povlačio na osamljena mjesta i postao tuđinac u vlastitome domu.

Povod za tu prispodobu dali su Isusu farizeji, optužujući ga da se druži s grješnicima i sjeda za njihov stol. Prispodobom o izgubljenom sinu dao im je na znanje da Bog kojega štuju nije samo njihov Bog, već je Bog i Otac koji voli sve ljude. U njegovu srcu i za njegovim stolom nema mjesta samo za pravedne, već i za one ljude koje pravednici smatraju grješnicima. Ne znamo što je kasnije bilo s dvojicom braće. Ali znamo da farizeji ili nisu shvatili nauk što ga Isus daje tom prispodobom ili su ga shvatili, ali ga nisu prihvatili. Prispodoba istovremeno govori kako je teško vratiti se roditeljskom domu onome tko je taj dom odbacio te se izgubio negdje u tuđini, a još je teže vratiti se onome tko je u vlastitome domu postao tuđinac. Ali otac voli obojicu i obojicu radosno dočekuje. Svatko od nas je mlađi ili stariji sin. I jednoga i drugoga evanđelje poziva da preraste svoje sinovstvo i postane - ocem.


Pozivam djelatnike župnog Caritasa i još koji žele na sastanak 20.3. u 18.30 - župna dvorana.

Pozivam muževe i momke iz cijele župe na radnu akciju u srijedu 21.3. od 14.do 17 sati u Karlovec - crkvu da otučemo one komade žbuke koje bi trebalo obnoviti.
Sa sobom ponesite HILTI sa špicom, ili čekić i špicu.

Nedjelja Karitasa - 5. korizmena nedjelja.
-Pozivam obitelji ili susjede koje imaju stariju, bolesnu, nemoćnu osobu da dođu s njom na nedjeljnu sv. misu u 10 .00 sati.
Prije mise za njih je prigoda za ispovijed a poslije Mise biti će prigodni program za naše stare i nemoćne osobe.
Akciju organiziraju djelatnici župnog karitasa. Molim prije se javite radi lakše organizacije.

Hvala članovim DVD- Struga što su uredili, ošišali čemprese oko crkve u Strugi.

Ove godine cvijeće ispred crkve posadili su djelatnici Općine, muškarci. Hvala im

kliknite sliku
Na izložbi svojih slika u Prelogu, Sabol Stanko iz Hrženice darovao je našoj župi sliku : „Marija i anđeli" Hvala!

Darovatelji za crkvu za 2007. god -HVALA VAM

MAGDALENIĆ IGNAC KARLOVEC DRAVSK 17 200
MEŠTROVIŽ ZLATKO SV ĐURĐ LJ GAJA 28 200
ROT NEVENKA HRŽENICA LOVA PUT 3 1000
ŠOŠ JOSIP KARLOVEC GLAVNA 43 500
GOMAZ KATARINA OBRANKOVEC 22 150
PREMEC IVAN SESVETE M GUPCA 12 400
JAGIĆ IVANKA LUKA 93 200
JUG JOSIP LUKA 85 200
LOVAŠIN ĐURO LUKA 31 400
KUHARIĆ MIRKO SV ĐURĐ V LISINSKI 200

KršteniVjenčanja
UmrliRaspored Svetih Misa

P 19.03. Sv. Josip 8.00+Gomaz Franjo +Mikulić Josip Ignac Kata Sačer, Anka Pecevka
U 20.03. Dionizije 7.30+Banjkovec Tomo
7.50+Rozika Gomaz
S 21.03. Vesna 7.30+Vađunec Josip Mijo Dora, Tkalčić Katarina August
Č 22.03. Oktavijan 7.30+Na čast Sv. Josipa
7.50+Križanić Stjepan
P 23.03. Dražen 7.30+Valjak Gabrijela Alojz Vladimir
17.00 Križni put
S 24.03. Katarina Šv 15.00 KORIZMENA ISPOVIJED - SV. ĐURĐ
15.30+Kovačić Tomo Šmer Rozalija
18.00 Sesvete Kanižaj Josip Kosir Gabrijela Đuro +Vrtulek Ignac Husnjak Zvonko
N 25.03. 5. korizmena nedjelja
GLUŠNICA
8.00+ Na čast Sv. Josipa
10.00 Sv. Đurđ+pro populo
ISPOVIJED -14.00 Martijanec 16.00 Legrad