4. korizmena nedjelja


Prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: "Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?" Odgovori Isus: "Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja." "Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta." To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: "Idi, operi se u kupalištu Siloamu!" - što znači "Poslanik." Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: "Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?" Jedni su govorili: "On je." Drugi opet: "Nije, nego mu je sličan." On je sam tvrdio: "Da, ja sam!" Nato ga upitaše: "Kako su ti se otvorile oči?" On odgovori: "Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah." Rekoše mu: "Gdje je on?" Odgovori: "Ne znam." Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: "Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim." Nato neki između farizeja rekoše: "Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu." Drugi su pak govorili: "A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?" I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: "A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!" On odgovori: "Prorok je!" Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: "Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?" Njegovi roditelji odvrate: "Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!" Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: "Punoljetan je, njega pitajte!" Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: "Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!" Nato im on odgovori: "Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim." Rekoše mu opet: "Što ti učini? Kako ti otvori oči?" Odgovori im: "Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?" Nato ga oni izgrdiše i rekoše: "Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je." Odgovori im čovjek: "Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa". Odgovore mu: "Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?" i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: "Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?" On odgovori: "A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?" Reče mu Isus: "Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!" A on reče: "Vjerujem, Gospodine!" I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: "Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!" Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: "Zar smo i mi slijepi?"

Iv 9,1-41

Što kazuju ne kršćanski izvori o Isusu ?Neki tvrde, da nema dokaza da je Isus iz Nazareta ikad postojao pa onda ne vjeruju u Krista. Ako Isus nije povijesna osoba i ako nema dokaza da je postojao, onda je samo postojanje kršćanstva teško objasniti. Užasno je tražiti od bilo koga, da vjeruje da su milijuni ljudi u zadnjih 2000 godina osnivali svoja vjerovanja u nekog koji nije nikada postojao, i imali tako silnu vjeru u nj da su bili potaknute širiti svoju vjeru u njega po svijetu, često po riziku smrti..

1) Tacit je bio rimski povjesničar čije dvije velike knjige o 1 stoljeću ("Annals" i "Histories") obje spominju Isusa i kršćanstva. On je napisao u 'Analima' (oko 115 n.e.):  "Omražena klasa zbog svojih odvratnosti, od naroda su nazvani kršćani. Krist, po kome je nastalo i ime, je pretrpio ekstremnu kaznu za vrijeme vladavine Tiberija u rukama jednog od naših prokuratora, Pontije Pilata".
Imperator Tiberij je vladao od 14-37n.e., za čijeg je perioda Krist ubijen, prema ovom zapisu. Tacit također opisuje kako su vjerovanja ove grupe "Izbila ne samo u Judeji, prvotni izvor (ovih ideja), nego čak i u Rimu", on nastavlja s opisivanjem kako su kršćani bili opće omraženi, i mnogi ubijeni u Rimu. Sve se ovo slaže s novozavjetnim zapisom o Isusu, učenici i apostoli prvo su širili svoje učenje Judejom, i onda kroz rimskim svijetom, uključujući i Rim, s velikim otporom na njih.

2.) Josip Flavije je najpoznatiji židovski povjesničar. U svome djelu Židovske starine govori o Isusu, zvanog Krist. Postoji polemičan stih koji glasi: „Negdje u ovo vrijeme živio je Isus, mudar čovjek, ako ga uopće možemo nazvati čovjekom, jer činio je čudesna djela. . . . On je bio Krist . . . ponovno im se pokazao živ treći dan, kao što su božanski proroci predskazali to i deset tisuća drugih predivnih stvari o njemu“.

3.) Plinije mlađi, u svojim Pismima 10:96, pisao je o ranokršćanskom štovanju, uključujući činjenicu da su kršćani štovali Isusa kao Boga i bili veoma moralni, a spominje i gozbu ljubavi i Gospodnju večeru.

4.) Babilonski Talmud potvrđuje Isusovo raspeće u večer uoči Pashe, te Optužuje Krista da se bavio vračarstvom i ohrabrivao Židove na otpadništvo.

Zapravo, gotovo možemo rekonstruirati poruku evanđelja koristeći samo rane nekršćanske izvore: Isusa su zvali Kristom (Josip Flavije), činio je „čarolije“, odveo Izrael u nove nauke, te su ga na dan Pashe razapeli zbog njih (Babilonski Talmud) u Judeji (Tacit), ali je tvrdio da je Bog i da će se vratiti (Eliezar), u što su njegovu sljedbenici vjerovali – štujući ga kao Boga (Plinije).

U tjednu solidarnosti s crkvom u Bosni i Hercegovini naša župa je skupila i predala novčani dar u vrijednosti od 2000 kn.
Hvala svima

U kiosku za tisak možete nabiti molitvenike za obitelj:

tri vrste molitvenika:

  • 1.Molitvenik za svaki dan 20 kn
  • 2.Blagoslov za našu obitelj -10 kn
  • 3. Naša obitelj – 20 kn


ĐINIĆ SAMIR STRUGA 16 200
KUHARIĆ IVAN KARLOVEC SREDNJA 33 200
DEBELJAK VLADIMIR KOMARNICA 61B 200
TURKOVIĆ IVAN KARLOVEC LUG 26 200
HLADNIĆ ROZA KARLOVEC DRAVSKA 1 200
ŠTABI MIJO STRUGA 98 200
BLAŽIC BOŽIDAR HRŽENICA M KRLEŽE 27 150
ORLOVIĆ FRANJO SV ĐURĐ DRAVSKA 18 200
HIŽAK MIRKO HRŽENICA M GUPCA 4 200
Marija Mraz
r.1921 iz Sesveta L. Braće Radića 17.
Bog joj daj duši lako.
Bila je dobra vjernicaP
04.04.
Izidor
SVEČENIČKI DAN U LUDBREGU - 600 god
U
05.04.
Vinko F
7.30 Šmer Mirko Štefa
S
06.04.
Irenej
7.30 Zahvala Bogu za dar života
18.45 M. Legija
Č
07.04.
Herman
7.30+Juras Antun
P
08.04.
Dionizije
17.30 Križni put
18.00+ ob Kolesarić i Pokos
S
09.04.
Demetrije
VELIKA USKRSNA ISPOVIJED od 10. sati pa dok bude pokornika i od 15.00 sati – dok bude
10.30 +Stjepan Prebegović i Vladimir Margić
N
10.04.
5. korizmena
8.00+Kovačić Tomo Rozalija Šmer Ferdo
9.30 Hrženica +Bendelja Milka Florijan
10.15 Križni put po župi.
15.45 Struga +Horvat Đuro i ob.i Špoljar Evica