4. korizmenaIsus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.
Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.«

Iv 9 , 1-41Isus je izliječio slijepca od rođenja. To se evanđelje čita u korizmenom vremenu, jer Isus želi i nama darovati vid. Preduvjet: da i mi želimo progledati. Da čeznemo za tim, da ne idemo slijepi kroz život.

PROGLEDAJMO! Ostanimo doma, slušajmo savjete, budimo strpljivi i solidarni!


"Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist."
iz poslanice EfežanimaIsus je svjetlo svijeta, dakle i mi trebamo biti svjetlost za svijet. Trebamo se brinuti, da život ljudi bude svijetao, dobar i prijateljski. Svjetlo Božje koje svijetli u svakome od nas, treba biti vidljivo za sve, ono treba biti pred očima – da bi svijet bio svijetao.
Isus je pokazao da naše uske granice nisu nikakva zapreka za Boga. Svi su mislili, tko se rodi slijep, da tako mora biti zauvijek. Ozdravljenje slijepca pokazuje nam, da je dobro, nadati se i otvoriti se za Božje djelovanje. Bog je veći nego što to mi možemo sebi predstaviti. Možda bismo na kraju mogli zajedno moliti:
Ti Gospodine znaš koji su to okovi koji nas priječe, tebi dopustiti, da nam otvoriš oči. Ti znaš i čežnju. Prihvati nas u našoj nedostatnosti i slabosti i daj nam hrabrost i snagu za obraćenje! Smiluj nam se i uči nas svojoj samilosti! Amen.


NEDJELJE I KROZ TJEDAN
NEMA SV. MISA U ŽUPI

ŠMIC ANKA STRUGA 107 A
200
KRUŠELJ TOMO STRUGA 59
200
MAGIĆ IVAN STRUGA 168
200
TUKSOR DRAGICA STRUGA 40
200
ŠTIGLEC DRAŽEN STRUGA 33 B
200
GOLUBIĆ MARIJA HRŽENICA M. KRLEŽE 24
200
KOSI KRUNOSLAV KARLOVEC LOVAČKI PUT 2
200
KOSI RADE KARLOVEC DRAVSKA 23
400
RATKAJEC ZLATKO HRŽENICA LUDBREŠKA 27
200
NAMESTNIK RUŽA KOMARNICA 57
100
BESTIJANIĆ MLADEN KARLOVEC GLAVNA 1
200
GOMAZ ZVONKO PRILES 38
200
KRUŠELJ MARIJA SV ĐURĐ CVJETNA 41
100
VALJAK VITOMIR KARLOVEC DRAVSKA 2
100
LAZAR MARIJAN HRŽENICA KR. TOMISLAVA 2
200

Mir vječni!
P
23.03. Rebeka  
U
24.03. Javorka  
S
25.03. NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO -  BLAGOVIJEST  
Č
26.03. Maksima  
P
27.03. Rupert  
S
28.03. Renata  
N
29.03.
5. korizmena

N E M A M I S A