4. nedjelja kroz godinuOn im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima." I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?" A on im reče: "Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju." I nastavi: "Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac." Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.

Lk 4,21-30


"Hvalospjev ljubavi" izgleda nam kao nebeska pjesma. Čini nam se da nas gotovo zavodnički privlači u raj, u svijet bez patnje, u kojem svaka siva svakodnevica postaje blagdanom. S druge strane opet izgleda nam poput ruganja: ta gdje u ovom našem svijetu doživljavamo tako sveobuhvatno, božansko ostvarenje ljubavi? No, ovaj odlomak iz poslanice Korinćanima ne želi nam se rugati.
Povežemo li prvo čitanje i Evanđelje postaje nam jasna sva drama kršćanskog načina bivanja: U Isusu Kristu je toliko željkovana budućnost već postala "danas", spasenje je tako blizu da nam se čini da ga možemo rukama dohvatiti. A ipak, put spasenja je težak i mučan, stalno u opasnosti da ne bude prihvaćen.
Sličan je i naš životni put: da bismo život prebrodili u Kristovu duhu, potrebni su nam kao životni pratioci Jeremijina hrabra neustrašivost i načelo ljubavi u riječi i djelu. Kršćanstvo je istovremeno utopija i stvarnost, kad ljudi pokušavaju biti ljubezni u svakodnevnim poteškoćama i bolovima (i to ne samo svojim, nego i tuđim!). Gdje je lijepo? Tamo gdje si ljudi mogu sve priuštiti, "sve" imati? Tamo gdje država za sve brine i posredstvom materijalnih dobara oduzima sve brige? čak kad bismo mi ljudi sve imali, a nedostajalo nam ono najdragocjenije što nam je Bog dao, tj. srce koje ljubi i biva ljubljeno, naš bi život bio hladan i prazan. Uistinu lijepi svijet nastaje tamo gdje stanuje ljubav. Bez ljubavi nema istinske kršćanske egzistencije. Svi milosni darovi Duha imaju biti prožeti ljubavlju. Bez ljubavi svaki bi govor bio prazno brbljanje, svaka i ma kakva snaga vjere ili bilo kakvo spektakularno djelovanje bilo bi besmisleno. Ljubav nikad ne prestaje. Tamo gdje ljubimo smo besmrtni.


VjeronaukKRIZMANICI
utorak u 15 sati.

PRVOPRIČESNICI
Utorak u 16.00 h.

ŽUPNI VJERONAUK
za 1. A i B raz. srijeda u 16.00

NAZARETSKA i DJEČJI ZBOR
Po dogovoru.


OROŠ NEVENKA KOPRIVNICA 200
SAČER IVKA KARLOVEC LUG 2 200
ŠIPEK JELENA SV ĐURĐ LOVAČ PUT 18 100
ČANAKI MIRJANA HRŽENICA M KRLEŽE 3 200
ŠMER DRAGUTIN HRŽENICA LUDBREŠ 12 740
KRUŠELJ ANTONIJA PRILES 11 100
KOS MARIJA HRŽENICA M KRLEŽE 22 200
BAČANI ZLATKO KARLOVEC MIRNA 4 150
SERMEK MLADEN PRILES 8 200
PRELOG JELENA STRUGA 48 300
KRUŠELJ KRUNO STRUGA 93 100
TOMO JANTOL STURGA 9 200
RAJH IVAN SV ĐURĐ DRAVSK 35  org 400


Đuro Funtek
r. 1928. iz Luke 7.
P
04.02.
Veronika
U
05.02.
Sv. Agata 7.30 +Milivoj Žganjer
18.00 Caritas Sastanak
S
06.02.
S Pavao, Miki 7.30 +Funtek Đuro
17.00 ML
Č
07.02.
Julijana 7.30 +Kraljić Ivan
P
08.02.
Sv. Jeronim 17.00 + Štefica Stjepan Varović, Andrija Štefica Varović
S
09.02.
Sv Skolastika 7.30 +Lipić Julka
N
10.02.
5. NKG
8.00 + Ana Drago Hladnić, Eva Josip Kuzele
9.30 Hrženica +Vuk Božo +Brzaj Franjo Ivan August Marija Ruža VladoLončarić
11.00 Karlovec +Franjo Ana Marija Gabrijel Sačer i ob Stančin i Kunić +Mijo Šalig Marija Maks Kežamn, Josip Šmer Dragica Turak Antun +Ob Mihica i Kuharić