6. nedjelja kroz godinu


"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom." "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko." "Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu." "Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar." "Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaita, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića." "Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao." "Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub." "Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je."

Mt 5,17-37

Židovski svitak  ToreŽidovska je Biblija podijeljena na Zakon, Proroke i Pisma. U hebrejskom je jeziku „Tora“ naziv za „zakon“ i za „zapovijedi“ zapisane u Petoknjižju. Petoknjižje ili Tora čini prvih pet knjiga Biblije (Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon)

Isus je ispunjenje  starozavjetnih knjiga. Poglavari su iskrivili i pogrešno tumačili Božji zakon. Isusov nauk otkriva njegovo pravo značenje.

Pišem ove retke kako bi vam rasvijetlio razloge zbog kojih kršćani vjeruju u Isusa Krista i Radosnu vijest o njegovoj vladavini u kraljevstvu nebeskom, i zašto Židovi vjeruju u Mojsijevu Toru i ovdje na zemlji stvaraju vidljivo kraljevstvo svećenika i svetog naroda
Matejevo Evanđelje govori o Isusu tako da kršćaninu pomogne bolje shvatiti zašto mu je Isus iz Nazareta važniji od Mojsijeva zakona a židovu zašto zbog tog istog Zakona ne prihvaća Isusa.
U osobi Isusa iz Nazareta, današnje evanđelje poručuje: Krist želi
kršćanina učiniti boljim kršćaninom a Židova boljim Židovom.

Pozivam vas danas da ponovno čujete kao novo i divno ono što je nekoć izgledalo očito i samo po sebi jasno. On prizor opisuje jednostavnim riječima: »I uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stade ih naučavati...« Tim riječima Matej predočava sliku učitelja Tore koji poučava svoje učenike. Isus sjeda - to je uobičajeni znak da slijedi ozbiljno poučavanje.  Sjedanje je uvijek označavalo početak naučavanja. Učenici se okupljaju oko njega, ušute. Prizor odražava dostojanstvenost i službenost. Isus ne vodi razgovor, niti opominje; on naviješta istinu.
Tora ima dva značenja, jedno, s velikim T, drugo s malim t. Tora s velikim T označava Božju objavu Moj­siju na brdu Sinaju. Kad napišeemo »toru« s malim t, onda pod time podrazumijevamo »upute učitelja - u kontek­stu naučavanja Tore«.  Ono što Isus čini jest naučavanje Tore, a ono što on naučava isto je tora. Njegovo bavljenje Mojsije­vom Torom - a Matej-:jasno daje do znanja da se Isus intenzivno bavi nčavanjem Tore - znači da je ono što će reći, također nastavljanje, proširenje, razrađivan je i razjašnjenje Tore. On je učitelj Tore, tako u okvirima Tore naučava Toru, ali pritom i sam dopunjava Toru; tako je i njegovo nastojanje tora.


Sveti ValentinTek od 15. st. Valentina su počeli štovati kao zaštitnika zaljubljenih parova. Njegovo je štovanje već bilo prošireno po kršćanskim zemljama.
Car Klaudije II. začudio bi se što današnji svijet sv. Valentina štuje kao zaštitnika ljubavi između mladića i djevojaka, muževa i žena. Na suđenju u Rimu 269. godine, kad je svetac osuđen na smrt, nije bilo govora o ljubavi, nego o Isusu. Nije Valentin ni za života bio savjetnik zaljubljenih parova.
Zapamćeno je da je sveti biskup izliječio jednog padavičara ali ljubav je nešto drugo. Njegovo je štovanje već bilo prošireno po kršćanskim zemljama, a blagdan mu je baš u doba pokladnih svečanosti, kad je posebno važno baš zaljubljivanje.

   Požuda je bitno sebična, a ljubav je bitno nesebična. U ljubavi se požuda mora pretvarati u požrtvovnu žudnju kojoj je više do toga da ljubljenoga usreći nego da sebe zadovolji. Tako mučenik ni kriv ni dužan postade zaštitnikom zaljubljenih. Ako mu se netko od njih u ovo doba baš kao svecu moli, mogao bi se nadati prosvjetljenju da je prava ljubav daleko od onoga što se danas o njoj govori.  Tako shvaćena ljubav ne pogoduje panseksualizmu ni besramnoj erotizaciji svega javnoga života. Seks i eros prave su i nezaobilazne ljudske vrijednosti koje su, na žalost, često zlorabljene.


Vjeronauk

PRIČEST Srijeda u 15.30 h -  3.A  16.00 3.B
 KRIZMA Četvrtak u 16.00 h 8A - 16.30 8.B

Petak

  • 17.00 Roditeljski sastanak za prvopričesnike
  • 18.00 Roditeljski sastanak za krizmanike


Subota

18.00 Susret mladih i papa Benedikt XVI

Nazeretska grupa Subota 10h

U kiosku za tisak možete nabiti molitvenike za obitelj:

tri vrste molitvenika:

  • 1.Molitvenik za svaki dan 20 kn
  • 2.Blagoslov za našu obitelj -10 kn
  • 3. Naša obitelj – 20 kn


BESTINJANIĆ MARIJA HRŽENICA VINOGRADSKA 8 100
VAĐUNEC DRAGA SESVETE BR RADIĆA 4 150
NOVAK DAVOR SVETI ĐURĐ CVJETNA 16 200
FLETEN MATIJA HRŽENICA DRAVSKA 24 300
NIKOLIĆ JOSO HRŽENICA VARAŽDINSKA 1 200
KEŽMAN MARIJA PRILES 14 200
VUGRINEC MIRKO KOMARNICA 13 200
KOVAČIĆ MARIJA STRUGA 60 200
RUS MARIJA STRUGA 33 200
OKIĆ SREČKA STRUGA 99 200
SERMEK MALDEN PRILES 8 200IVAN BENC
r.2010 sin Saše i Bernarde iz Struge 46
P
14.02.
Sv. Valentin
U
15.02.
Faust, Onezim
7.30 +Brzaje Franjo Ivan August Marija Ruža
S
16.02.
Samuel
7.30 +Prelog Đuro
17.00 Marijina Legija
19.00 Sastanak - Župno pastoralno vijeće
Č
17.02.
Red Slugu Marijinih
7.30 +Mara Debelec
P
18.02.
Bernardica
7.30
S
19.02.
Konrad
7.30 +Sukanec Danica
N
20.02.
7. nedjelja kroz godinu
8.00+Bahat Mijo Milka Kraljić Rade +Bahat Kata Kosir Eva
9.30 Sesvete + Mikulić Mijo, Vađunec Kata i Mata, Novak Katica, ob. Namjesnik +Posavec Lucija Đuro, Hrženjak Ignac +Elizabeta Ivančić, Štefica i Stjepan Habrka +Valjak Antun Andrija, Žganec Marija i ob. Kovačić i Jurin + Golenja Ivan Terezija Katarina Hrupec Štefica Stjepan Zdelar Đuro
11.00 pp