7. nedjelja kroz godinu

Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe (Mk 2, 1-12)

Isus je ponovno u Kafarnaumu, ribarskom i trgovačkom gradiću na obali Genezaretskog jezera u kojem su ljudi bili gladni riječi Božje. Propovijeda u kući, koja je vjerojatno Petrova i u kojoj je načinio svoje kafarnaumsko boravište. Ljudi su ne samo u kući nego i pred vratima s pažnjom slušali kako propovijeda Riječ. Naši su prevodioci ovdje napisali velikim slovom Riječ da donekle izreknu ono što je sadržano u grčkom članu (ho logos). To je riječ Božja koju su kafarnaumski slušatelji zanosno pohvalili: "Nova li i snažna nauka!" (Mk 1, 27).

Dok je Isus u kući propovijedao, četvorica prijatelja jednog paraliziranog bolesnika odlučila su zamoliti Isusa da ozdravi bolesnika. To su mogli biti braća ribari koje je Isus među prvima pozvao u uži krug svojih učenika: Petar i Andrija te Jakov i Ivan. Oni su dakako imali pristanak bolesnika za ovakav plan i ovim su pokazali svoju vjeru u Isusa. Kako radi mnoštva slušatelja s bolesnikom nisu mogli proći do Isusa, popeli su se po izvanjskim stepenicama na ravni krov galilejske kuće, razmaknuli balvane i slamu te spustili bolesnika pred Isusa. Vidjevši njihovu vjeru, koja je očito morala postojati i kod bolesnika, Isus govori: "Sinko, otpuštaju ti se grijesi!" (r. 5b). "Otpuštaju se" je teološki pasiv, tj. Bog otpušta po Isusu. Valja pretpostaviti da su grijesi ovog bolesnika bili poznati prisutnim mještanima. Bolesnikova je vjera bila tim veća što je, unatoč razglašenosti svoga grešnog stanja, pristao da bude stavljen pred Isusa, milosrdnog uprisutnitelja Božjeg kraljevstva. Izjavljujući javno da Bog poznatom grešniku po njemu oprašta grijehe, Isus pokazuje svijest o samom sebi: zna da Bog po njemu djeluje u svijetu grešnih i bolesnih ljudi.

Pismoznanci su bili teolozi onog vremena, posebni stalež obrazovanih Židova koji su svoje sunarodnjake učili pismenosti, povijesti, književnosti i vjeri. Vrlo dobro su razumjeli Isusov teološki pasiv "otpuštaju ti se grijesi". Budući da su Isusa smatrali običnim čovjekom koji ne može imati božanskih svojstava, proglasili su ga huliteljem koji vrijeđa Boga suverenog gospodara oproštenja. Oni tu svoju misao nisu mogli glasno izreći pred svima prisutnima, ali ih je Isus pročitao pa svima proglasio što mu oni prigovaraju. Zato pita: "Da li je lakše reći uzetomu 'Otpuštaju ti se grijesi' ili 'Ustani, uzmi svoju postelju i hodi'?" (r. 9). Budući da se oproštenje grijeha ne primjećuje fizičkim osjetilima, po sebi je lakše pred ljudima reći da se grešniku opraštaju grijesi. To nitko ne može provjeriti. Zatim Isus u potvrdu svoje nadležnosti da u ime Božje oprašta grijehe na očigled svih prisutnih ozdravlja bolesnika. Naređujući mu da uzme svoju postelju i pode kući, Isus najavljuje da je ozdravljenje zbiljsko i trajno. Ovaj puta Isus liječi samom proročkom riječju, bez fizičkog dodirivanja bolesnika. To još više potvrđuje njegovu ovlast da oprašta grijehe. Činjenica ljudske grešnosti te potreba obraćenja i oproštenja koje Bog dariva sastavni je dio Riječi koju Isus propovijeda.

Bolesnik i prisutni dobronamjerni ljudi slave Boga: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!" (r. 12b). Budući da Matej, Marko i Luka donose ovo čudesno ozdravljenje kao dokaz Isusove ovlaštenosti da oprašta grijehe u ime Božje, prva je Crkva u ovoj zgodi obnavljala svoju vjeru u oproštenje grijeha. Ne ističemo uzalud u Apostolskom vjerovanju: "Vjerujem u oproštenje grijeha." Danas Bog oprašta grijehe po Kristu u Crkvi: najprije u sakramentu krsta a onda u sakramentu ispovijedi ili pomirenja s Bogom i Crkvom. Kako se služimo sakramentalnim pomirenjem s Bogom? Da li kao zajednica i pojedinci objavljujemo Boga koji je nadležan i spreman opraštati grijehe?


Darovatelji za crkvu - HVALA VAM


HORVAT TOMO STRUGA 106 200
BAHAT MARIJA STRUGA 76 200
KOVAČIĆ MARIJA STRUGA 60 200
OKIĆ SREČKA STRUGA 99 200
ZLATAR JAKOB SESVETE 22 200
VAĐUNEC DRAGA SESVETE BR RADIĆA 4 150
PRELOG ĐURO STRUGA 48 200
BENC MLADEN STRUGA 23 200
HORVAT ADOLF STRUGA 77 200
DOVEČER MARIJA SESVETE LUDBREŠKA 3 200
TUREK VLADO SV ĐURĐ DRAVSKA 19 200
VRTULEK SIDONIJA SESVETE VINOGRAD 48 150
GOLUBIĆ VLADIMIR HRŽENICA M KRLEŽ 24 200
PALFI MARIJA HRŽENICA A MIHAN 1 100
KAVRAN KATARINA KARLOVEC SREDNJA 38 200
MARKULINČIĆ DRAGO KOMARNICA 69 200

KršteniVjenčanja


Matija Probojčevićr.1984, iz Rijeke i Maja Tarandek r.1987, iz Hrženice Vinogradska 4.


UmrliRaspored Svetih Misa

U 24.02. Modest 7.30 + Šalgaj Ivan Hižak Antun Dora
S 25.02. PEPELNICA 18.00+Ana Premec - pepeljenje
16.45 M.L.
Č 26.02. Aleksandra 7.30 +Pirc Kata Gložinić Ivan
P 27.02. Tugomil 7.30 + Barbara Modrić i ob. Hlebec
16.30 Križni put
17.00 Markulinčić Đuro Josip
S 28.02. Teofil 7.30 +Brzaj Ivan
Vjeronauk
Krizma 9.00
- P. Pričest 11.00 h.
9.45 h - pjevanje za made
N 29.02. 1. korizmena 8.00 +Šalgaj Marija August Elizabeta Mikulić
9.30 Sesvete +Valjak Andrija Antun ob. Žganec, Kovačić
11.00 +Piljak Mirko Dragec Urban Karlo
15.00 Križni put - srednjoškolci