Božić


U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Iv 1,1-18
Na sjednici ŽPV

informirao sam vjećnike o tekućoj godini i zahvalo vjećnicima na pomoći i svemu što su dobra činili u vrijeme svoga mandata.
Nakon isteka mandata evo novih Članova koje je biskupija potvrdila da budu članovi Župnog pastoralnog vijeća i Žepnog ekonomskog vijeća

STATISTIKA 2009

Umrli

Vjenča

Kršteni

HRŽENICA

15

4

8

KARLOVEC

9

1

2

KOMARNICA

2

0

1

LUKA

0

1

4

OBRANKOVEC

2

1

3

PRILES

2

2

1

SESVETE

11

3

4

STRUGA

9

1

3

SVETI ĐURĐ

10

2

6

ROMI

0

1

5

STRANCI

4

1

0

ukupno

64

16

37

samo župa

59

12 para

32Obiteljski dar darovalo je 530 obitelji. Od umrlih, 16 osoba nije u zadnje vrijeme i prije smrti primilo sakramente, pomirenje s Bogom i čovjekom. Imali smo 40 krizm. 47 prvoprič. i 365 vjeroučenika.

ŠALIG STJEPAN KARLOVEC GLAVNA 16 150
JURAS ZVONKO OBRANKOVEC 2K 200
ŠALGAJ IVAN OBRANKOVEC 26 300
HORVAT JOSIP SESVETE VINOGRADSKA 2 200
SKUPNJAK ZLATKO KARLOVEC DRAVSKA 9 200
JELAKOVIĆ ANA OBRANKOVEC 2 200
JANTOL MARIJAN LUKA 75B 650
ŽGANJER DANICA HRŽENICA PRELOŠKA 23 200
SAČER LJUBO SESVETE BR RADIĆA 9 300
RATKAJEC ZLATKO HRŽENICA LUDBREŠKA 27 400
SUKANEC DAMIR HRŽENICA LUDBREŠKA 52 200
HORVAT IVICA STRUGA 49 200
KRUŠELJ ĐURĐA STRUGA 172 200
LUKAČIĆ RENATO KOMARNICA 3 200
KOVAČIĆ DALIBOR STRUGA 94 200
BAHAT BOŽO SESVETE M GUPCA 47 200
VAĐUNEC JOSIP SESVETE M GUPCA 44 150
NAMJESNIK ĐURĐICA SV ĐURĐ PRELOŠKA 7 150
BLAŽIC BOŽIDAR HRŽENICA M KRLEŽE 27 200
BRZAJ STJEPAN HRŽENICA M KRLEŽE 6 200
KOVAČ MILJENKO SV ĐURĐ SVJETNA 43 200
HORVAT MARIJA STRUGA 15 100
ŠTABI ZDRAVKO STRUGA 54 200
NAMJSNIK MARIJA STRUGA 78 200
PRELOG ZLATKO  STRUGA 45a 100
ŠTABI STJEPAN STRUGA 186 200
Terezija Benc
r.1938. iz Struge 46

Antun Vagjunec
r.1938.iz HrženiceKrležina 21


RASPORED BLAGDANSKIH MISA I BLAGOSLOV KUĆA
P
25.12.
BOŽIĆ
8.00 Za narod
9.30 Struga
11.00 Sv. Đurđ
S
26.12.
Sv. Stjepan
8.00 + Orlović Stjepan i Marija +Blagaj Stjepan +Zgrizek Stjepan +premec Stjepan, Gaća Mirko Marija +Kežman Stjepan i Hadari Stjepan +
11.00 +Sabol Franjo Stjepan Doroteja Slavica +Pačalat Stjepan Josip Jelena +Forjan Alojz Bačani Ivan Branka Funtek Stjepan Jelka +Lukačić Mladen +Bestijanić Stjepan +Prebegović Stjepan
OBRANKOVEC 13.
N
27.12.
SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA
Sv. Ivan apostol Preljubljeni
8.00 +Tihomir Dijanošić, Štefica Ivan Antun Tomo Bohnec
9. 30 Sesvete +Stjepan Marija Franjo Turek, Mikulić Matija Stanko +Vrtuelk Ignac i Štabi Đuro Terezija Franjo
11.00 + Novak Ivan Paula Ratković Ivan Ivana
PRILES 13.00
P
28.12.
Nevina dječica
7.00 +Benedikto Sabol
HRŽENICA I-8.00
U
29.12.
Sv. Toma Beket
7.00 +
HRŽENICA II-8.00
S
30.12.
Srećko
7.00 +
SV. ĐURĐ I- 8.00
Č
31.12.
Silevstar, papa
18.00+Jurica Prtenjača Zahvalnica
SV. ĐURĐ II- 8.00
P
01.01.2010.
Sv. Marija Bogorodica
NOVA GODINA
Iseljenički dan
PP
9.00 +za župljane
11.00+Kos Dragutin, Detelj Marta i Josip Petar i Paula
Iseljenički dan
S
02.01.2010.
Sv. Bazilije, Grgur
7.00 +Pirc Ivan Sidonija i Marko
STRUGA I- 8.00
N
03.01.2010.
Druga nedjelja po Božiću
8.00 +Košćak Đuro i Marija
9.30 Struga Štabi Mato Zlatko Šmic Alojz Sidonija
11.00 +Kišić Josip
STRUGA 13.00


RASPORED BLAGDANSKIH MISA I BLAGOSLOV KUĆA od 4.1. do 10.1.2010.


P
04.01.2010.
Emanuel
7.00 pp+
SESVETE 8.00
U
05.01.2010.
Emilijana
18.00 ++ Banjkovec Dragutin
Blagolsov vode
SESVETE 8.00
KARLOVEC 8.00
S
06.01.2010.
BOGOJAVLJANJE
Karlovec – proštenje Sv. Tri Kralja
8.00 +Jantol Vid i Pavla
9.30 Hrženica +Toplek Ivan Ivka +Sabol Ivan Drago Marija Mato Josip
11.00 Karlovec +Belovari Josip Apolonija Josip +Sabol Doroteja Stjepan Slavica Franjo +Sačer Dragutin Florijan Julka i ob Štabi Antuna .
LUKA 13.00
Č
07.01.2010.
Rajmund Penjafortski
7.30
17.00 Marijina legija
KOMARNICA 8.00
P
08.01.2010.
Severin
7.30+
 
S
09.01.2010.
Hadrijan
7.30 +Franjo Dragica Horvat
N
10.01.2010.
KRŠTENJE GOSPODINOVO
8.00 +Petak Đuro Roza Gabrijel 
9.30 Struga +Mačić Đuro i ob. Magić, Škrlin Franjo i ob Škrlin 
11.00 
 pro populo