CvjetnicaLk 22Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem." I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe." I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen." Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva." "A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje." I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje." "Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih." "Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću." Petar mu reče: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt." A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš." I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa." Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se." Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!" Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici. Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!" I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: "Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti pa im reče: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!" Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče: "Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?" A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo mačem?" I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotače uha i zacijeli ga. Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina." Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!" A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!" Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!" I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!" 59A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. 60Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta." I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!" I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on će im: "Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje." Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!" Nato će oni: "Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!"

Lk 23I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj." Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!" Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!" No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!" Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti." I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!" A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!" On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti." Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.' Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?" A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!" A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski." Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini." Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje." A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!" Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!" I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.

Lk 22,14-23,56

Cvjetna nedjelja i čitanjem muke Kristove je čitanje i spomen o ulasku služećeg Pobjednika u Jeruzalem, o trijumfalnom dolasku Onoga koji voli, koji je Ljubav Boga.Isusovo uhićenje»Gospodina su bičevali i nitko nije ni prst podigao da mu pomogne. Pljuvali su po njemu i nitko ga nije branio. Okrunili su ga trnjem i nitko se nije pobunio. Razapeli su ga i nitko mu nije izvadio čavle.«
Izdaja je počinjena izrazom prijateljstva: »Pristupi Isusu i reče: ‘Zdravo, Učitelju!’ I poljubi ga.« Izgleda nemoguće da čovjek koji je tako dobro poznavao Isusa može biti sposoban izdati ga. Što se dogodilo u Judinoj duši?
On je bio prisutan kada su se dogodila tolika čuda i bila mu je poznata dobrota Gospodinova srca.
Mi od Boga očekujemo jako puno. Znamo da će nas ljudi, prije ili kasnije, iznevjeriti ali Bog nije takav. Mi možda ne znamo puno o teologiji ali jako dobro znamo da Bog ne laže i da je pouzdan. Međutim mi, na našu veliku žalost, pobrkamo osnovne stvari.


U jednom mjestu živio jedan vrlo sposoban čovjek; mještani ga veličali zbog sposobnosti njegova uma i vještine govora; toliko je bio vješt na riječima da je svojom vještinom mogao zavaditi i dva najbolja prijatelja.
Žalosno je bilo da su mu se njegovi sumještani zbog toga divili. Nažalost, on vjerojatno nije imao na umu kako svojom vještinom pomiriti dva najžešća neprijatelja. E upravo nam to želi poručiti blagdan Cvjetnice.
Isus, naš Spasitelj, došao je među nas ljude sa željom da nas otkupi i pomiri s Bogom, našim Stvoriteljem. Nije on to činio nikakvom vještinom, nego je to učinio žrtvom vlastitog života, svojom smrću na križu, on je uništio smrt i nama otvorio put prema vječnosti, prema vječnom životu. Toga u ovom trenutku moramo biti svjesni i tako se i ponašati. Bilo bi neozbiljno to ne primijetiti i cijeniti.

Vaš župnik!Raspored klanjanja na Kristovu grobu
i blagoslov jela


 SELO        

Blagoslov jela – kapele -        
velika  subota

Klanjanje-

Božji grob-
Župna crkva

OBRANKOVEC

 

16.00

SVETI ĐURĐ

 20.00

15.00

LUKA

16.30.

18.00

KOMARNICA

16.30

18.00

HRŽENICA

16.45

13.00

PRILES

 

16.00

KARLOVEC

16.00

17.00

SESVETE

15.45

14.00

STRUGA

15.30

12.00

   

Blagoslov jela- župna crkva
SUBOTA 20.00  USKRS -8.00 h
Nema vjeronauka ali zatoPRVOPRIČESNICI zajedno s roditeljima slavite misu na Veliki četvrtak

KRIZMANICI Zajedno s roditeljima sudjelujte na obredima Velikog petka.
Pozivam sve ostale na obrede velikog tjedna

Caritas - druženje starih i nemoćnih


U predvečerje blagdana Cvjetnice, djelatnici našeg karitasa okupili su starije i nemoćne župljane na svetu misu i ugodno druženje.
Tako sabrani činili smo korizmeno zajedništvo s našim bolesnima i nemoćnim župljanima po njihovim domovima i bolesničkim krevetima. (Njih 170 koliko ih se ispovijedalo i pričestilo prigodom ove korizme). Tom zgodom pogledali smo film o Sv. Pavlu apostolu, uz kolače i sok podijelili maslinove grančice i štapove za starije osobe.
Zahvaljujem za maslinove grančice Božici Medar iz Metkovića i Štefanija Zausnik iz Zadra i Lidija Kralj iz Malog Stona.


BENC ANTUN STRUGA 72
200
ŠMER LJUBICA PRILES 7 org
250
TURKOVIĆ ZLATKO KARLOVEC LUG 7 org
200
ŠOŠ JOSIP KARLOVEC GLAVNA 43
400
KOLESIRAĆ DRAGO HRŽENICA LUDBREŠKA 57
200
KIŠIĆ STANKA SV ĐURĐ CVJETNA 11
200
ORLOVIĆ IVKA SV ĐURĐ LOVAČKI PUT 16
200
MAJCEN ZLATKO SV ĐURĐ CVJETNA 49
200
MLINARIĆ IVAN SESVETE LUDBREŠKA 5
200
BANJKOVEC ANĐELA HRŽENICA V NAZORA 6
200
JAGIĆ BOŽIDAR HRŽENICA M KRLEŽE 33
200
BANJKOVEC ZLATKO HRŽENICA V NAZORA 11 or
300
BOROVIĆ DRAGUTIN HRŽENICA LUDBREŠKA 37
200
BORKO VID SV ĐURĐ BR RADIĆA 3
200
ŠTIGLEC MARIJA STRUGA 178                     
600


Valent Štiglec
r.1947 iz Sstruge 178

Sabina Krušelj
r. 1920 iz Struge 4.

Đuro Novosel
r.1934 iz Karlovca Mirna 20.

Mir vječni.
P
25.03.
Blagovijest 16.00 +Marija Josip Novosel i Kruno Stančin
18.30 Marijina L
9.30 i u 16.30 V. Bukovec -Ispovijed
U
26.03.
Maksim 7.30
19.30 Struga-Klanjanje i Razmatranje sedam Kristovih riječi s križa
S
27.03.
Rupert 7.30
19.30 Uskrsna meditacija
Č
28.03.
VELIKI ČETVTAK 19.00 MISA VEČERE GOSPODNJE +Sabina Krušelj
Ovo činite meni na spomen. Iza mise Getsemanska ura
P
29.03.
VELIKI PETAK 15.00 OBREDI VELIKOG PETKA
Klanjanje križu i sv. Pričest
post i nemrs
S
30.03.
VELIKA SUBOTA KLANJANJE KOD BOŽJEG GROBA 12-19 h
20.00 VAZMENO BDJENJE +Ivan Markovčić Jurica Pretnjača
Ponesite svijeće ili kupite u kiosku
N
31.03.
USKRS
8.00+Pro populo
9.30 Struga +Namjesnik Stjepan Ivan Antun +Šmic SlavkoFranjo Vesna Stjepan Marija Štabi Zdenko +Krušelj Slavko Amalija Đuro Barbara +Rusan Antun +Premec Franjo i ob., Benc Vid i ob. +Jantol Štefica i Slavko +Cvetko Večeslav
11.00 SVĐ+Skupnjak Ivan Jurinić Đuro Marija +Bahat Terezija Franjo Horvatić Marija Josip +Blagus Đuro Marija Sofija, Golubić Marija Stjepan, Namjesnik Zlatko Katica USKRSNA PROCESIJA