Cvjetnica - Nedjelja muke GospodnjeKada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: »Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.« I uze čašu, zahvali i reče: »Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.« I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.«Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.« »A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje.« I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći. A on im reče: »Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih. Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću.« Petar mu reče: »Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt.« A Isus će mu: »Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš.« I reče: »Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?« Oni odgovore: »Ništa.« Nato će im: »No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: 'Među zlikovce bi ubrojen.' Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.« Oni mu rekoše: »Gospodine, evo ovdje dva mača!« Reče im: »Dosta je!« Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici. Kada dođe onamo, reče im: »Molite da ne padnete u napast!« I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: »Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!« A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti pa im reče: »Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!« Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče: »Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?« A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: »Gospodine, da udarimo mačem?« I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Isus odgovori: »Pustite! Dosta!« Onda se dotače uha i zacijeli ga. Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: »Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast tminâ.« Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: »I ovaj bijaše s njim!« A on zanijeka: »Ne znam ga, ženo!« Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: »I ti si od njih!« A Petar reče: »Čovječe, nisam!« I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: »Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!« A Petar će: »Čovječe, ne znam što govoriš!« I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: »Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta.« I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga: »Proreci tko te udario!« I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj. A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće i rekoše: »Ako si ti Krist, reci nam!« A on će im: »Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.« Nato svi rekoše: »Ti si, dakle, Sin Božji!« On im reče: »Vi velite! Ja jesam!« Nato će oni: »Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!« I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati: »Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.« Pilat ga upita: »Ti li si kralj židovski?« On mu odgovori: »Ti kažeš!« Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: »Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!« No oni navaljivahu: »Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!« Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče: »Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« I povikaše svi uglas: »Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!« A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu: »Raspni, raspni ga!« On im treći put reče: »Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.' Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?« A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: »Oče, oprosti im, ne znaju što čine!« I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!« Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!« To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: »Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!« I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti.

Lk 22, 14 – 23, 56


Pred nama je najvažniji i najsvetiji tjedan u liturgiji Crkve.
Najdramatičniji događaji Isusova života bili su njegovi posljednji dani! Sve ono što se dogodilo posljednji tjedan, a zaključilo njegovom smrću i potom uskrsnućem. O tim događajima razmatramo u Velikom Tjednu koji počinje nedjeljom Cvjetnice i završava na Veliku subotu.
U nedjelju je Isus svečano ušao u Jeruzalem, u ponedjeljak je prokleo neplodu smokvu i razmišlja o čas koji se približava, ulazi u hram i tjera trgovce iz hrama. U utorak javno govori pokraj hrama, ali ga se nitko ne usudi uhvatiti, u srijedu upozorava da će Sin čovječji biti raspet i Juda ga izdaje. Četvrtak je prvi dan onoga što zovemo Vazmeno trodnevlje. Tog dana navečer Isus je imao posljednju večeru sa svojim učenicima, oprao im je noge i podijelio kruh i vino kao svoje tijelo i krv, a kasno u noći odlazi na molitvu na Maslinsku goru. Tu su Isusa uhvatili i odveli na sud, prvo k velikom svećeniku, pa Kajfi, zatim Pilatu i Herodu.
U petak je Isus već osuđen na smrt na križu i umire, prema evanđelju, oko 3 popodne. Položili su ga u grob u kojem leži nepuna 3 dana jer u zoru nedjelje njegov je grob nađen prazan, a on se živ ukazuje učenicima. Puno je događaja i oni su u središtu onoga što vjerujemo. Pokazuju nam kako je Bog na ljudski način prihvatio žrtvu za grijehe svijeta, za spasenje ljudi. Posebni su ovi dani kada svaki vjernik mora zastati i dobro promisliti što je Isus za njega učinio.


U jednoj seoskoj crkvici u Oberlandu može se vidjeti zanimljiva barokna umjetnina: slika raspetoga Krista. Na slici je i đavao a u ruci mu je dugi list ispisan ljudskim grijesima. Đavao kao da govori Isusu: “Vidi kakvi su ti ljudi! Zli. Evo njihovih grijeha, nebrojeni su. Svi će ovi pripasti meni.”
Na suprotnoj strani slike naslikan je anđeo. U ruci mu spužva u koju kaplje krv i voda s Isusova probodenog boka. Anđeo spužvom briše grijehe, ispisane na onom listu koji sotona drži u ruci.
Slikar je htio reći: ISUS je svojom krvlju, opravdao sve ljudske grijehe. Pomirio nas je s Bogom.
I pred ovaj Uskrs veliki broj naših župljana se u sakramentu svete ispovijedi pomirio s Bogom. Kao župnik ove župe, mogu biti zbog toga radostan. No uvijek se pitam, koliko će se naši vjernici stvarno u sakramentu svete ispovijedi odlučiti na životne promjene, ili će to biti samo obavljena pobožnost kako su je obavljale dosadašnje generacije i ništa više. To ne bi bilo dovoljno i svrsishodno.

Poželjno je dakle da se odlučimo za stvarne promjene.
Ako smo sami kao župa doživjeli tolike promjene, zašto isto ako ne bi te promjene primijenili i na svoje živote. Može se, i to je jedina prava istina. Ne bježimo od istine koja život znači.


Hvala Ob. Medar iz Metkovića i Rebertu Zuboviću iz Malog Lošinja te Zlatku Ratkajec na maslinovim grančicam prigodom ovog Uskrsa.

Hvala obitelji Alena i Vesne Kišić iz Sv. Đurđa – restoran Arabela - što hraniše naše radnike prigodom obnove župne crkve i kapele u Strugi i spremiše doručak za mlade na bisku. Križnom putu.
Sav prihod od zarade, 6100 kn. daraovaše našoj župnoj zajednici za obnovu tornja i sata župne crkve u Sv. Đurđu.

SAČER IVANKA OBRANKOVEC 38
300
NOVAK JOSIP LUKA 3
200
GIZDAVEC VLADO KARLOVEC GLAVNA 8
200
SAČER MARIJA STRUGA 58
200
RATKAJEC ZLATKO HRŽENICA LUDBREŠ 27
200
BOHNEC FRANJO HRŽENICA M KRLEŽE
100
SAČER MARIJA KARLOVEC LUG 11
150
TURKOVIĆ ZLATKO KARLOVEC LUG 26
200
GIZDAVEC MARIJA STRUGA 21
200
BENC STJEPAN KARLOVEC LUG 8
100
VUGRINEC BARBARA LUKA 56
150

Samuel Petrović Larsen r.2018.
iz Hrženice, V. Nazora 3.
Mir vječni!P
15.04. Teodor 10.00  i 17.00 sati -  ispovijed V. Bukovec  
U
16.04. Bernardica 7.30 +   
S
17.04. Inocent 7.30
17.30 ML
 
Č
18.04. VELIKI ČETVTAK 19.00  MISA VEČERE GOSPODNJE     
P
19.04. VELIKI PETAK

15.00   OBREDI  VELIKOG PETKA

                                        post i nemrs
 
S
20.04. VELIKA SUBOTA

KLANJANJE –BOŽJI GROB 12-19 h

  20.00 VAZMENO BDIJENJE
 
N
21.04.
Uskrs

8. 00 pro populo (blagoslov jela) +Vlado Đuro i ob. Meštrović, Đuro Marija Kotišćak +Dragutin Kovačić +Barbara Franjo Pepelko
9.30 Struga +Filip Danica Krušelj,  Ivan Štefanija Stjepan Juričan +Marija Antun Rus, Đuro Horvat +Đuro Štefica Šalgaj, Zlatko Horvat, Kata Jeronim Štiglec, Vlado Važanić +Ivan terezija Benc i ob. Prelog, Srečka Stjepan Cecilija Matej Okić + Marija Petar Kotarski, HelenaVenior Hubert Mošet +Anka Bačani Franjo Horvat i ob. Krušelj, ob. Okić, ob. Šmic, ob. Lončar +Franjo Sačer
11.00 +Marija Nada Drago Palfi, Zlatar Marija           

           USKRSNA PROCESIJA