KRIST KRALJKad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" "Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; 43stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" "Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'"

Mt 25,31-46

KANDIDIRAJ SE ZA KRALJA  

34 A; Mt 25, 31-46; Palma, 24. studenog 2002. 

Riječ je o lijevoj i desnoj strani; o razlučivanju jaraca od ovaca, zla od dobra, laži od istine. Kad Bog zahvaća, on to čini razlučujući. Stvara svijet lučeći nebo od zemlje, more od kopna. Razdjeljujući, on od kaosa stvara kozmos. Na svijet dolazi da donese razdjeljenje, kako bi se razaznali sinovi svjetla od sinova mraka. Oganj koji je došao baciti na zemlju, njegov kvasac koji uzburkava svijet, sjeme koje uporno raste – nezaustavno je neminovno rasčlanjivanje pojmova i duhova koje traje u povijesti svijeta, i našim osobnim povijestima. To je uporni poziv na odabir prave strane, i suočavanje sa posljedicama svojih odabira. Proces je to derivacije duhova. Razvrstavanje boja, kako bi se znalo tko je čiji. Govoreći viteškim rječnikom svetog Ignacija: ili si pod Kristovom zastavom ili nisi.

A kako se to zna, katekizam odgovara nabrajajući tjelesna djela milosrđa: nahrani gladnoga, napoji žednoga, primi beskućnika, pohodi zatvorenika, pobrini se za bolesnika, pokojnika pokopaj. Za Majku Tereziju je to «evanđelje pet prstiju»: 1. sve,  2. si, 3. to, 4. meni, 5. učinio. Ili, doslovno: «Sve što učiniste jednom od moje najmanje braće meni učiniste.»

Bio jedan kralj, kaže priča, koji je ostao bez potomstva. Obznani stoga kako će kraljevstvo predati najizvrsnijem u ljubavi prema Bogu i ljudima. Među mnogima, osjeti se u srcu potaknut i jedan siromašni mladić kandidirati se. Kako nije imao novca za put, a ni prikladne odjeće, podnio je teška poniženja proseći okolo. I onda krenuo. Pred ulaskom u kraljev dvorac susretne siromaha izgladnjela kako se smrzava od hladnoće. Ganut, dadne mu za hranu teško isprošen novac, svjestan da ostaje bez karte za povratak. Zaogrne ga i odjećom, premda je do nje teško došao. A i sam se sada bez nje smrzavao. Ipak, pojavi se pred kraljem. Podigne oči, i ima što vidjeti: kralj, to je onaj siromah kojeg je pred dvorcem susreo. Iznenađenje se prelilo u radost kad se kralj nasmiješio i predao mu svoj plašt.

Zacijelo ćemo se i sami iznenaditi u komu nam sve Krist Kralj nije prilazio. Ne riskiraj, ne zaobiđi nikog, da te kraljevstvo ne mimoiđe.

p. Luka Rađa, SIProblemi s orguljam u župnoj crkvi – Ovaj tjedan održani su sastanci sa vijećnicima ŽEV i ŽPV u svezi popravka naših orgulja. U zaključnim izjavama nekako svi naginjemo da bi išli na temeljni popravak orgulja u župnoj crkvi.  Za takav zahvat potreban je veći iznos novca. Ovaj tjedan ćemo probati složiti financijsku konstrukciju, donatore i vrijeme popravka. Kad na bude sve jasno donijet ćemo zajedničku odluku


Napuknuo pjevački kor u kapeli Svih Sveti – Sesvete. Kao župnik upozorio sam vijećnike ŽEV i ŽPV da bi pod hitno trebalo renovirati kor koji prijeti našim glavama, kada se na njemu nalaze pjevači i ostali.
Dosadašnji kor bi se trebao sanirati. Prijedlog je da se kod sanacije kor malo poveća jer je kapelica već sada premala za bogoslužje. Sakristija je prenatrpana kao i lađa crkve a pjevači su u dosadašnjem koru ako astronauti u svojoj kupoli. Povećanjem se nebi narušio izgled kapele  a dodatnih 20 kvadrati bi i te kao dobro došlo. Kad smo obnavljali strušku kapelu i dogovarali o njezinom proširenju, mnogi su to odbili  a sada je većini zbog toga žao. O tome malo razmislimo pa donesimo pametnu odluku.
KRIZMANICI
Zajedno 8A i 8B četvrtak u 15 sati.


PRVOPRIČESNICI
Zajedno 3A i 3B   srijeda u 15.30 h.

 

Tko želi pokloniti borove za Božić? Javite mi.  


KRUŠELJ MARIJA STRUGA 134 200
MAGIĆ FRANJO STRUGA 121 200
PRELOG ZLATKO STRUGA 45A 100
ŠTABI ZDRAVKO STURGA 56 200
NAMJESNIK MARIJA STRUGA 78 200
ŠTAGAR ZVONIMIR KARLOVEC DRAVSKA 10 200
BAČANI DAMIR KALROVEC SREDNJA 18 200
DRAGO TURKOVIĆ KARLOVEC GORICA 9 200
KRAUS BRANKO KARLOVEC MIRNA 3 100
TKALEC MARIJA STRUGA 100 100
FIŠTREK JAKOB OBRANKOVEC 6 300
GIZDAVEC BRANKO KOMARNICA 67 150Marta Gizdave
r.2011. kćerka Matije i Katarine iz Struge124.
Kuma je Venesa Bendelja.


Turek Antun
r.1949. iz Sesveta Br. Radića 11.

P
21.11.
Prikazanje BDM
U
22.11.
Sv Cecilija
7.30 +Čikor Jalža i Alojz
S
23.11.
Sv Klement
16.30 +Dražen Blažic
17.00 Marijina L
Č
24.11.
Sv Andrija Dunk 7.30 +Vručina Franjo
P
25.11.
S Katarina Aleksandrijska
7.30
S
26.11.
Hugo
7.30 Stjepan Blažic
18.00 susret madlih
N
27.11.
1. Došašća
8.00+Bačani Tomo
9.30 Hrženica Banjkovec Dragutin +Stančin Anka
11.00 +Đuro Sačer Ivan, Turković Slavica Florijan +Horvat Slavo Branka, Jantol Rok Kata